Zes van de negen onderzochte verzekeraars in Nederland hebben een te beperkt biodiversiteitsbeleid, ondanks dat ze zich ervan bewust zijn dat biodiversiteitsverlies een financieel risico is. Dit verhindert effectieve actie en impact, blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer in samenwerking met IUCN NL. De verzekeraars kunnen meer doen voor biodiversiteit door met hun investeringen de overgang naar een duurzamer, plantaardiger voedselsysteem te ondersteunen.

 

De negen onderzochte verzekeraars beleggen samen voor minimaal 3,5 miljard dollar in bedrijven die monoculturen, grootschalige industriële voedselproducties van één gewas of dier, in stand houden en uitbreiden. Monoculturen zijn het tegenovergestelde van biodiversiteit en leveren een grote bijdrage aan ontbossing, bodemuitputting, hoog pesticidengebruik en ziekten van plant en dier.

Welke verzekeraars doen het goed?

Alleen Athora Netherlands en ASR investeren actief in bedrijven en projecten die zich richten op het herstel van de natuur, maar ook Achmea doet het relatief goed.

Welke verzekeraars doen het minder goed?

CZ en NN Group scoren duidelijk minder goed op biodiversiteitsbehoud en voor beiden verzekeraars geldt dat er verbetering nodig is.

Welke verzekeraars doen het slecht?

Aegon, VGZ, Menzis en Allianz doen het ronduit slecht. Wel hebben Menzis en VGZ  verbetering beloofd naar aanleiding van dit onderzoek.

Take action

Verbetering nodig

Onder andere op het vlak van beleggingen in bedrijven die onderdeel zijn van het voedselsysteem is verbetering nodig. Op Athora Netherlands na, heeft geen enkele van de onderzochte verzekeraars beleid om een transitie naar een duurzaam, meer plantaardig voedselsysteem, dat biodiversiteit juist ten goede komt, te stimuleren.

Menzis, VGZ, CZ, NN Group, Athora Netherlands en ASR hebben allemaal toegezegd om verbeteringen in hun beleggingsbeleid voor biodiversiteit door te voeren. Alleen Aegon en Allianz blijven hierin achter.

Slechts één verzekeraar scoort uitstekend op natuur-positieve beleggingen

Advies aan verzekeraars

Om een positieve impact op de biodiversiteit te hebben moeten de verzekeraars ten eerste natuur-gerelateerde risico’s beter meenemen in hun interne processen. Op basis hiervan kunnen zij bedrijven en projecten die een negatieve impact hebben op - of sterke afhankelijkheid hebben van - kwetsbare natuurgebieden uitsluiten van beleggingen.

Ten tweede moeten ze investeren in de natuur als nieuwe beleggingscategorie. Het Wereldnatuurfonds Living Planet Report (LPR) schat dat de natuur jaarlijks 125 biljoen dollar gratis steun aan de wereldeconomie geeft. Bijvoorbeeld door middel van bestuivende insecten zoals bijen, die essentieel zijn voor de wereldwijde voedselproductie.

En tot slot moeten de verzekeraars als beleggers de natuur steunen en beschermen vanwege haar intrinsieke waarde.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×