De Eerlijke Verzekeringswijzer breidt uit! We gaan van 9 naar 17 verzekeraars. Bijna iedereen die wil weten of de beleggingen van zijn verzekeraar wel duurzaam en verantwoord zijn, kan nu op onze site terecht; met deze  17 verzekeraars wordt 95% van de zorg-, schade- en levensverzekeringsmarkt in Nederland gedekt. Dat is het goede nieuws. Helaas is er ook minder goed nieuws: het duurzame beleggingsbeleid van de 8 nieuwkomers is behoorlijk onder de maat.

Welke verzekeraars zijn er nieuw?

We beoordeelden dit jaar voor het eerst het beleggingsbeleid van ANWB/Unigarant, De Goudse, DSW, Klaverblad, ONVZ, Univé, ZLM en Zorg en Zekerheid. We deden dat aan de hand van 14 maatschappelijke thema’s, zoals klimaat, gezondheid, arbeidsrechten en corruptie. Daarbij moesten we – op een paar uitzonderingen na –voornamelijk onvoldoendes uitdelen: 104 in totaal, tegenover slechts 8 voldoendes. Alle nieuwe verzekeraars hebben over het algemeen onvoldoende beleid om te zorgen dat hun beleggingen verantwoord zijn. Op sommige thema’s, zoals dierenwelzijn, gendergelijkheid en natuur, hebben de meesten zelfs helemaal geen duurzaamheidsbeleid. Ook op de andere thema’s regent het slechte beoordelingen, omdat het beleid dát de verzekeraars hebben, onvoldoende is. Daarmee laten deze verzekeraars niet zien dat ze willen voorkomen dat er wordt belegd in bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden, bijdragen aan klimaatverandering, of zorgen voor vervuiling.

Wie presteert goed, of juist slecht?

Alle acht verzekeraars die wij dit jaar voor het eerst onderzochten, doen het niet goed. In de scores ontlopen zij elkaar weinig, met gemiddelde rapportcijfers rond de 3 (op een schaal van 1 tot 10). Alleen Klaverblad onderscheidt zich enigszins, met een gemiddeld rapportcijfer van 4,3. Deze verzekeraar heeft als enige wél beleid op dierenwelzijn, gendergelijkheid en natuur.

En van alle verzekeraars scoort Klaverblad op klimaatbeleid het hoogst: een 5. Dat geeft aan dat de lat bij de nieuwe verzekeraars laag ligt op dit belangrijke thema.

Op het beleggingsbeleid voor wapens scoren Klaverblad en Univé allebei een 10. Dat betekent dat deze beide verzekeraars in geen enkele vorm van wapens beleggen. Deze twee positieve uitschieters zijn uitzonderingen in dit beleidsonderzoek

Wat kun jij doen?

Er zijn veel manieren waarop de nieuwkomers hun beleid duurzamer en verantwoorder kunnen maken. Dat dit mogelijk is, is goed te zien bij de negen verzekeraars die wij al veel langer beoordelen. Zij scoorden ook erg laag toen wij hun beleid voor het eerst onderzochten. Maar inmiddels zijn ze in meer of mindere mate in beweging gekomen en hebben ze hun beleggingsbeleid én de beleggingspraktijk (soms behoorlijk) verduurzaamd.

De klachten en complimenten die consumenten via deze site aan hun verzekeraar sturen, hebben daar veel aan bijgedragen. Ze helpen om druk te zetten op de achterblijvers en moedigen duurzame voorlopers aan om nog een stapje extra te doen.

Hoe nu verder?

Eind 2022 beoordelen wij  ANWB/Unigarant, De Goudse, DSW, Klaverblad, ONVZ, Univé, ZLM en Zorg en Zekerheid opnieuw, in een onderzoek waarin we het duurzaamheidsbeleid van alle 17 verzekeraars in onze Wijzer, opnieuw onder de loep nemen. De nieuwkomers moeten de komende periode flink aan de slag als zij hun achterstand op de andere negen verzekeraars willen inlopen. Werk aan de winkel dus! Houd onze site en social media kanalen in de gaten om te zien of jouw verzekeraar het komende jaar zijn best doet.

Lees hier het onderzoeksrapport en het persbericht 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×