Meeste Verzekeraars niet Paris-proof
De klimaatplannen van Nederlandse verzekeraars zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Ook zijn de plannen niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote verzekeraars zoals Aegon, Allianz en Nationale Nederlanden hebben geen specifieke doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Een aantal verzekeraars voeren ook geen beleid om al hun beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Verzekeraars moeten volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs gaan opereren. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren. Steun onze oproep!

Geen beleid voor 1,5°C en uitfasering fossiel
Slechts één op de drie verzekeraars heeft een uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met een scenario dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C. Niet één verzekeraar heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten of een uitfaseringsplan voor de financiering van fossiele brandstoffen gepubliceerd. De resultaten zijn alarmerend.

Hoe Paris-proof zijn verzekeraars?
Op 2 verzekeraars na scoren alle verzekeraars ruim onvoldoende tot niet goed. Menzis krijgt score 1, VGZ score 2, CZ en Aegon score 3, Allianz, NN en Achmea een score 5.

A.s.r. scoort ruim voldoende (score 7) maar er is nog ruimte voor verbetering.

Welke verzekeraars zijn wel Paris-proof?
Verzekeraar Athora Nederland (score 8) bewijst dat goed klimaatbeleid door financiële instellingen prima mogelijk is.

Klimaatplicht
Afgelopen jaren hebben Nederlandse financiële instellingen onderlinge afspraken gemaakt om hun bijdrage aan de klimaatcrisis te verkleinen. Enkele instellingen doen dat actief, maar veel andere blijven onvermijdelijke koerswijzigingen voor zich uit schuiven. Wij roepen de overheid op om een klimaatplicht in te voeren voor financiële instellingen. Dat betekent dat verzekeraars wettelijk verplicht worden beleid te voeren om hun portfolio’s klimaatproof te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1.5°C.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer.

“Het jongste rapport van het klimaatpanel van de VN is ondubbelzinnig: het is code rood voor de mensheid,” We kunnen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, maar alleen als iedereen meedoet, dus ook de verzekeraars. Ons onderzoek toont aan dat de vrijwillige aanpak van de verzekeraars niet werkt.”

Advies aan verzekeraars
Verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van het klimaat te stoppen.
Onze aanbevelingen:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden en in olie-en gaswinning in het poolgebied.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financieringen in de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

Banken en pensioenfondsen en de klimaatcrisis
In dit onderzoek zijn ook de banken en pensioenfondsen onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de banken hier en voor de pensioenfondsen hier.

Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×