Nederlandse verzekeraars steken vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. De belangrijkste financiers van fossiele brandstoffen bij de verzekeraars zijn Allianz, Aegon en Nationale Nederlanden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. De Eerlijke Geldwijzer wil een klimaatplicht die ervoor zorgt dat financiële instellingen stoppen met de financiering van fossiele energie.

Welke verzekeraars investeren volop in fossiel?

  • Allianz had eind 2020 90% (14,5 miljard) van haar energiebeleggingen in fossiel zitten.
  • Bij Aegon was dit 93% (3,2 miljard euo).
  • Bij Nationale Nederlanden was dit 66% (700 miljoen euro)

Welke verzekeraars investeren kleinere bedragen in fossiel?

  • Verzekeraars a.s.r en Achmea hadden eind 2020 respectievelijk 75% (34 miljoen euro) en 91% (159 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.
  • Zorgverzekeraars CZ, VGZ en Menzis hadden respectievelijk 89% (11 miljoen euro), 91% (29 miljoen euro) en 94% (18 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.

Welke zorgverzekeraar investeert meer in duurzame energie?

• AthoraNL is de enige grote verzekeraar in Nederland die meer investeert in duurzame energie dan in fossiele brandstof.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer.

“Terwijl miljoenen Nederlanders hun geld toevertrouwen aan verzekeraar blijven de meeste verzekeraars met hun investeringen in kolen, olie en gas de klimaatcrisis aanwakkeren.” “In plaats van in een zorgeloze oude dag, investeren ze in dodelijke overstromingen, hittegolven en bosbranden. We kunnen gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen, maar alleen als alle verzekeraars hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen.”

Klimaatplicht

Ook dit onderzoek bewijst dat de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun financieringspraktijk te traag en te weinig veranderen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. In september toonde de Eerlijke Geldwijzer in een nieuw praktijkonderzoek al aan dat ook de klimaatambities en plannen van veel financiële instellingen ondermaats zijn. Ondanks vrijwillige onderlinge afspraken van de financiële sector om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We roepen daarom de overheid op een klimaatplicht voor financiële instellingen in te voeren. Dit is een wettelijke plicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen met het 1,5 graad doel.

Advies aan verzekeraars
Verzekeraars moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de klimaatcrisis niet financieren.

  1. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden, in olie-en gaswinning in het poolgebied, in kolencentrales en in fossiele infrastructuur.
  2. Maak een plan voor de versnelde uitfasering van alle investeringen in olie- en gasprojecten en bedrijven, in lijn met het 1,5°C doel van het Klimaatakkoord van Parijs.
  3. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

Verzekeraars en pensioenfondsen en de klimaatcrisis
In dit onderzoek zijn ook de verzekeraars en pensioenfondsen onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de banken hier en voor de pensioenfondsen hier.

Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport en de Nederlandse samenvatting

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×