Praktijkonderzoek Wapenhandel 2019

In november 2019 bracht de Eerlijke Pensioenwijzer een praktijkonderzoek uit over beleggingen van de tien grootste bedrijfstakpensioenfondsen in veertien ‘foute’ wapenbedrijven. Het gaat hier om bedrijven die wapens leveren aan landen die de mensenrechten schenden, die in conflict zijn, of die zwaar corrupt of zeer fragiel zijn. Negen fondsen belegden in deze bedrijven, één fonds deed dat niet.

Achtergrond

De oorlog in Jemen
Al sinds 2015 woedt in Jemen een verschrikkelijke oorlog, die volgens schattingen aan meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost. Andere schattingen, waaronder van Save the Children, stellen alleen al het aantal kinderen dat door de oorlog stierf van honger en ziekte op rond de 85.000.

Al decennia worden er grote hoeveelheden wapens verkocht aan drie landen die zeer actief zijn in de oorlog in Jemen: Saoedi-Arabie, de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. En al decennia is het bekend dat deze landen slecht omgaan met de mensenrechten. Toch konden ze ongestoord wapens kopen.

Niet profiteren van oorlog
Volgens het onderzoek zijn er vijftig landen waarvan het risico groot is dat de wapens die ze nu kopen, ooit worden gebruikt bij het schenden van mensenrechten. Dat kan in een oorlog zijn, maar ook bij binnenlandse onderdrukking.

Wapenbedrijven zouden deze landen geen wapens meer moeten verkopen. Pensioenfondsen kunnen daarop aandringen. Als dat geen succes heeft, zouden de pensioenfondsen in ieder geval de premies van hun deelnemers niet moeten beleggen in deze bedrijven. Het is heel wrang dat pensioenfondsen voor de rustige oude dag van Nederlanders beleggen in bedrijven die bijdragen aan oorlog en geweld tegen burgers.

Welke pensioenfondsen doen het niet goed?

  • ABP belegde € 569,5 miljoen in drie van de veertien bedrijven.
  • PFZW belegde € 155,6 miljoen in vier van de bedrijven.
  • PME belegde € 202 miljoen in negen van de bedrijven.
  • bpfBouw belegde € 99 miljoen in twee van de bedrijven.
  • BPL Pensioen belegde € 39,1 miljoen in één van de bedrijven.
  • Pensioenfonds Horeca en Catering belegde € 6,9 miljoen in drie van de bedrijven.
  • Pensioenfonds Detailhandel belegde € 124,2 miljoen in twaalf van de bedrijven.
  • Pensioenfonds Vervoer belegde in negen van de bedrijven, en wilde niet zeggen hoeveel.
  • StiPP wilde geen informatie verstrekken. De vermogensbeheerder van StiPP belegt voor € 34,7 miljoen in drie van de bedrijven.

Welk fonds doet het wel goed?
Alleen PMT, het pensioenfonds voor de metaal- en technieksector, belegt in geen van de veertien onderzochte bedrijven. 

Lees hier het onderzoek en de samenvatting

Hoe scoren pensioenfondsen op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×