PageId: 21418

SVG: 21715

PNG: 21715

23 resultaten

Eerlijk Pensioenlabel wordt Eerlijke Pensioenwijzer

24 okt 2019

Vanaf nu is het Eerlijk Pensioenlabel de ‘Eerlijke Pensioenwijzer’ (EPW). Daarmee wordt een derde pijler aan de Eerlijke Geldwijzer toegevoegd, gericht op het verduurzamen van de beleggingen van pensioenfondsen. Nederlandse pensioenfondsen...

Mensenrechten en pensioenfondsen

14 mrt 2019

Mensenrechten zijn “rechten en vrijheden waarop een ieder aanspraak heeft”. De rechten en vrijheden die algemeen worden beschouwd als mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, omvatten burgerrechten en...

Klimaat en pensioenfondsen

14 mrt 2019

Nederlandse pensioenfondsen hebben niet of nauwelijks beleid om de klimaatimpact van hun beleggingen te beperken, zo blijkt uit het eerste beleidsonderzoek van het Eerlijk Pensioenlabel.Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moet...

Geen pagina's meer om te laden

Geen pagina's meer om te laden

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×