Blog:Tien grootste pensioenfondsen scoren dikke onvoldoendes voor klimaatbeleid

woensdag 20 mei 2020

De onrust rond de gevolgen van de klimaatcrisis brengt wereldwijd miljoenen mensen op de been. Jongeren spijbelen van school en blokkeren het verkeer terwijl moeders, vaders, opa’s en oma’s hun vlag laten wapperen tijdens klimaatprotesten. Zelfs tijdens de wereldwijde coronalockdown blijft het niet stil: massa’s mensen blijven protesteren onder de hashtag #ClimateStrikeOnline. Uit onderzoek van Trouw blijkt dat zes op de tien Nederlanders willen dat hun pensioenfonds bijdraagt aan het beperken van de CO2-uitstoot. Maar luisteren pensioenfondsen naar die duidelijke stem in de samenleving? Wij beoordeelden het beleid van de tien grootste fondsen.

Pensioenfondsen beleggen in vervuiling
Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen heeft een directe invloed op de huidige klimaatcrisis. Deze fondsen beleggen jouw pensioenpremie in allerlei bedrijven, ook in vervuilende industrieën. We weten dat er pensioenfondsen zijn die investeren in schadelijke vormen van grondstofwinning, zoals de winning van olie uit teerzanden, de winning van schaliegas en kolenmijnbouw. Deze investeringen verhinderen de energietransitie die zo cruciaal is om mens, dier en milieu te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis. Beleggingen van pensioenfondsen gaan zo ten koste van onze planeet en hebben onrechtvaardige gevolgen voor mensen in kwetsbare gebieden.

Wat moet er verbeteren?
Het klimaatbeleid van de pensioenfondsen varieert op dit moment van zeer slecht (score 1) tot onvoldoende (score 4). Slechts één pensioenfonds, ABP, verbeterde het beleggingsbeleid genoeg om een hogere score te halen. Het beleid van Pensioenfonds Detailhandel, Pensioenfonds Vervoer en PFZW  verslechterde zelfs. ABP spoort bedrijven aan om hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Ondanks deze verbetering scoort het fonds niet hoger dan een 4, omdat het fonds nog niet ambitieus genoeg is in het afbouwen van investeringen in fossiele energiebronnen en bedrijven niet ontmoedigt om tegen klimaatbeleid te lobbyen.

Om de klimaatcrisis een halt toe te roepen, is het van belang dat er een duurzame economie wordt opgebouwd. Hiervoor moet de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd, en moeten we overstappen van fossiele brandstoffen op hernieuwbare energie. Zes pensioenfondsen zetten een eerste stap in de goede richting door zich aan te sluiten bij Climate Action 100+. Dit gezamenlijke initiatief heeft als doel dat de honderd meest vervuilende bedrijven hun uitstoot van broeikasgassen verminderen, en dat ze daar transparant over zijn. Ook zetten vijf pensioenfondsen kleine stappen richting de overstap naar hernieuwbare energie. Wat mist is een concrete toezegging van alle pensioenfondsen om ervoor te zorgen dat bedrijven waarin zij investeren hun activiteiten met fossiele brandstoffen afbouwen, of dat ze de banden met deze industrie zelfs verbreken.

Wat kun jij doen?
Om de klimaatdoelstellingen van ‘Parijs’ te halen, moeten er nu stappen worden gezet. De beleggingskeuzes van de pensioenfondsen hebben invloed op hoe onze toekomst eruitziet. Met hun beleggingen kunnen pensioenfondsen bedrijven beïnvloeden. Zo kunnen de fondsen een grote rol spelen in het tegengaan van klimaatverandering. Nu is de vraag: luisteren pensioenfondsen naar de stem uit de samenleving en spelen ze in op de kansen die een duurzame economie biedt?

Wij hebben geen keuze over bij welk pensioenfonds wij sparen, maar wij kunnen wel onze stem laten horen. Roep jouw pensioenfonds op om zijn beleggingsbeleid aan te passen!

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×