Blog: Stille crisis in kledingindustrie: wat doet jouw pensioenfonds?

dinsdag 2 juni 2020

De plotselinge daling in de verkoop van kleding door de effecten van de Covid-19 pandemie veroorzaakt een ‘stille crisis’ die reikt van Azië tot aan Midden Amerika. Kledingarbeiders in Bangladesh, China en Haïti verliezen hun banen doordat grote kledingmerken zoals Primark, C&A en GAP bestellingen annuleren. Miljoenen dollars aan kleding ligt klaar voor verzending, maar deze merken weigeren te betalen. De mensen aan de onderkant van de leveringsketen komt dit duur te staan. Deze kledingarbeiders zijn vaak kwetsbare vrouwen die voor weinig loon in onveilige omgevingen werken. Zij hebben geen vangnet.

De kledingindustrie is een sector waar grote vermogensbeheerders in beleggen. Wat doet jouw pensioenfonds om arbeidsomstandigheden te verbeteren en genderongelijkheid aan te pakken?

Het probleem
De huidige situatie legt de vinger op de zere plek: Werknemers hebben recht op veilige werkomstandigheden, goede arbeidsvoorwaarden en een loon waarvan ze kunnen leven. Ook moet er speciale aandacht zijn voor de positie van vrouwen. Pensioenfondsen moeten er op letten dat bedrijven waar zij investeren dit op orde hebben. 

Wat gaat er goed?
De meeste pensioenfondsen richten zich in hun beleggingsbeleid rond arbeidsrechten vooral op het tegengaan of voorkomen van overduidelijke schendingen, zoals kinderarbeid of gedwongen arbeid. De cijfers voor arbeidsrechten variëren van ruim onvoldoende (3) tot goed (8). Pensioenfonds Zorg & Welzijn heeft net als vorig jaar de hoogste score. Het fonds heeft in beleid vastgelegd dat het wil letten op veiligheid op de werkvloer, gelijke behandeling van migrantenarbeid en de invoering van controle op naleving van arbeidsnormen.

Het beleid van alle pensioenfondsen voor gendergelijkheid is nog steeds zwaar onvoldoende. ABP voert wel een diversiteitsbeleid, maar doet te weinig richting bedrijven waarin het investeerd. Ook enkele andere pensioenfondsen hebben inmiddels in hun bedrijfsvoering ambities opgenomen om de hoeveelheid vrouwen in hooggeplaatste posities binnen de fondsen te vergroten. Dit is bemoedigend, maar in de praktijk blijven de percentages vrouwen in hooggeplaatste posities laag.

Wat moet er worden verbeterd?
Pensioenfondsen moeten juist nu opstaan en hun invloed gebruiken om van bijvoorbeeld kledingmerken te eisen dat zij hun bestellingen alsnog betalen. Toch is voorkomen beter dan genezen: er moet meer aandacht komen voor arbeidsrechten en genderongelijkheid in het beleggingspatroon van pensioenfondsen. De meeste pensioenfondsen moeten nog een aanpak ontwikkelen om zich actief in te zetten voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en genderongelijkheid. Belangrijke stappen kunnen worden gezet in het enerzijds uitbreiden van de toezeggingen op leefbaar loon, een beperking van werktijd en veilige omstandigheden in alle sectoren waar zij in investeren. Anderzijds kunnen pensioenfondsen een stap in de goede richting doen door bedrijven aan te sporen om anti-discriminatiebeleid in te voeren en extra aandacht te besteden aan de positie van vrouwen in risico-sectoren, zoals de kledingindustrie.

Wij hebben geen keuze over bij welk pensioenfonds wij sparen, maar wij kunnen wel onze stem laten horen. Roep jouw pensioenfonds op om zijn beleggingsbeleid aan te passen!

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×