PageId: 22674

SVG: 21715

PNG: 21715

Blog over nieuw beleid ABP: grote schoenen, te kleine stappen

maandag 3 februari 2020

Vandaag publiceert het grootste pensioenfonds van Nederland zijn beleggingsbeleid voor de komende jaren. Aan de hand van dit beleid bepaalt ABP – een fonds met met 465 miljard euro onder beheer – in welke bedrijven het tot 2025 wel en niet belegt. Best belangrijk dus.  

ABP heeft een grote voetafdruk. Met zoveel geld kan het invloed uitoefenen op veel bedrijven, en eraan bijdragen dat ze geen schade toebrengen aan mens en milieu. Wij lazen het nieuwe beleid van ABP. Conclusie: ABP zet een paar stappen, maar blijft toch achter.

Verbeteringen
ABP voert een aantal verbeteringen door. Allereerst is het goed dat het nu veel uitgebreider beschrijft waarop het let bij beleggingen in bedrijven. Het fonds voegt ook een belangrijke mensenrechtenstandaard toe aan de criteria waaraan bedrijven moeten voldoen: de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarmee wordt het fonds strenger voor bedrijven die mensenrechten schenden, en dat is goed. Verder is het positief dat ABP wil dat meer beleggingen actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals: die beleggingen moeten van 14 procent nu stijgen naar 20 procent in 2025.

Teerzand en kolen
Maar zoals gezegd: ABP blijft ook achter. We beginnen met klimaat. ABP wil bijdragen aan het halen van de doelen die in Parijs (2015) zijn afgesproken. Het richt zich daarbij echter op beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius in plaats van 1,5, terwijl dat volgens ‘Parijs’ en veel recente onderzoeken juist ontzettend belangrijk is. Die keuze zien we terug in de concrete maatregelen: ABP wil minder beleggen in kolen en de zeer schadelijke teerzandwinning. Op zich goed, maar het fonds blijft veel toestaan: bedrijven die minder dan 30 procent van hun omzet uit kolenmijnen halen, en minder dan 20 procent uit teerzand, kunnen nog steeds aandelen aan ABP verkopen.

Daarmee blijft het fonds achter bij andere financiële instellingen. ING investeert nu al niet in bedrijven die meer dan 10 procent uit kolen halen, en maakt daar in 2025 5 procent van. Aegon zette vergelijkbare stappen, maar ABP doet dat dus niet. Ook zegt ABP niets over boren naar olie en gas in kwetsbare gebieden, zoals de Noordpool. ABN Amro en ING hebben wel beleid dat activiteiten rond de Noordpool beperkt.

CO2
De CO2 uitstoot van de bedrijven waarin het ABP belegt blijft wel dalen, maar minder snel. Tussen 2015 en 2020 ging de CO2-afdruk met 25 procent omlaag, in 2025 wordt moet de afdruk in totaal 40 procent kleiner zijn. De daling is dus de komende vijf jaar 15 procent, terwijl deze de afgelopen vijf jaar 25 procent was. Begrijpt ABP dat klimaatverandering te urgent is om nu wat rustiger aan te doen?

Wapens
Het beleid rond wapens blijft ongewijzigd, terwijl de Eerlijke Pensioenwijzer afgelopen november onderzoek publiceerde waaruit bleek dat hier nog veel te verbeteren valt. Zo belegt ABP voor 570 miljoen euro in de wapenleveranciers van Saoedi Arabië. Dat land is verantwoordelijk voor vele burgerdoden bij luchtbombardementen in Jemen.

Dieren
En afgelopen september liet de Eerlijke Pensioenwijzer zien dat ABP ook nog allerlei kansen laat liggen om bedrijven aan te spreken die zeer slecht omgaan met dieren. Het fonds investeerde 1,7 miljard euro in bedrijven die gebruikmaken van plofkippen en varkens die in zeer krappe kooien worden opgesloten. ABP doet hier in het nieuwe beleid niets aan. ‘Natuurlijke hulpbronnen’ is een van de drie ‘transities’ (naast klimaat en digitalisering) waaraan ABP wil bijdragen. Dat gaat voor ABP ook over voedselproductie, maar over dieren geen woord.

Grotere stappen nodig
ABP moet als pensioenfonds op de lange termijn beleggen: een groot deel van het vermogen is nog jaren in handen van ABP voordat het wordt uitgekeerd aan de twintigers of veertigers van nu. Al die jaren bepaalt ABP dus hoe dat geld bijdraagt aan een betere wereld. Hoewel ‘een goed pensioen in een leefbare wereld’ een van de kernprincipes is, voert ABP dat principe wel heel zuinig uit. Er worden wel stappen gezet, maar nog te beperkt. Van ABP mag meer worden verwacht. Gelukkig hoeft ABP niet tot 2025 te wachten met nieuw of aangescherpt beleid. Ben je deelnemer bij ABP? Roep het fonds dan op snel grotere stappen te zetten.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×