Blog: Laat jouw pensioenfonds niet meeprofiteren van oorlog

maandag 18 mei 2020

Negen van de tien grootste pensioenfondsen scoren nog steeds een onvoldoende voor hun beleid over wapens. Toch zijn er het afgelopen jaar kleine stappen in de goede richting gezet. De meeste pensioenfondsen sluiten controversiële wapens nu uit. Goed beleid tegen foute wapenhandel ontbreekt echter nog.

onvoldoende rem op de wapenindustrie
Investeringen in de wapenindustrie blijven bijzonder winstgevend, zo meldt het Financieele Dagblad. Zelfs zozeer dat investeringsbank Goldman Sachs aanraadt om in 2020 vooral in defensieondernemingen te blijven investeren. Goldman Sachs baseert zijn advies op de inschatting dat internationale spanningen zullen voortduren. En ja: de kernactiviteit van de wapenindustrie is nu eenmaal om internationale conflicten te ondersteunen met wapens en munitie.

De realiteit is dat wapens doden en vernietigen. Zij zijn een gevaar voor het meest fundamentele mensenrecht: het recht op leven. Staten hebben de plicht om hun burgers te beschermen. Maar in de praktijk is er een gebrek aan toezicht op, en regulering van, de productie en handel in wapens. Daardoor worden vaak burgers slachtoffer van oorlogsgeweld.

Uit het praktijkonderzoek van de Eerlijke Geldwijzer in 2019 bleek dat pensioenfondsen gezamenlijk ruim 1 miljard investeren in één of meerdere wapenbedrijven. Negen van de tien pensioenfondsen investeren in wapenproducenten die wapensleveren aan landen die betrokken zijn bij ernstige schendingen van mensenrechten of het internationaal oorlogsrecht. Bijvoorbeeld aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten, die allebei een hoofdrol spelen in een oorlog die in Jemen al meer dan 100.000 mensen het leven heeft gekost.

Wat gaat er goed?
Alle pensioenfondsen sluiten inmiddels investeringen in controversiële wapens uit. Dan gaat het bijvoorbeeld om antipersoonsmijnen, clustermunitie, kernwapens, en biologische en chemische wapens. ABP, BPL Pensioen, PFZW en StiPP deden dat al, BpfBouw, Horeca & Catering en PMT hebben dat nu ook goed op orde.

De fondsen voor de detailhandel en de vervoersector moeten het beleid op kernwapens nog verder aanscherpen. Opvallend is het beleid van PME: dit fonds haalt de eerste voldoende binnen, een 6. Daarmee heeft het van de tien fondsen het meest ontwikkelde beleid voor beleggingen in de wapenindustrie.

Wat kan er verbeteren?
De meeste fondsen hebben dus beleid om beleggingen in controversiële wapens te voorkomen, maar ze zeggen nog te weinig over de risico’s van foute wapenhandel. PME is het enige fonds dat zegt dat het niet wil investeren in bedrijven die wapens leveren aan landen waar het risico groot is dat ze daarmee mensenrechten of het oorlogsrecht zullen schenden. Uit ons onderzoek van november 2019 bleek echter dat PME dergelijke investeringen in de praktijk wel doet. Daar is dus nog werk aan de winkel.

Ook voor de andere fondsen is het van belang dat ze beleid opstellen over wapenhandel. Beleid dat erop gericht is dat ze geen pensioenpremies beleggen in wapenbedrijven die handelen met landen die mensenrechten schenden of in conflict zijn. Want winst op aandelen van wapenbedrijven die dat wel doen, is profiteren van oorlog.

Wij hebben geen keuze over bij welk pensioenfonds wij sparen,
maar wij kunnen wel onze stem laten horen. Roep jouw pensioenfonds op om zijn beleggingsbeleid aan te passen! 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×