Eerlijk Pensioenlabel wordt Eerlijke Pensioenwijzer

donderdag 24 oktober 2019

Vanaf nu is het Eerlijk Pensioenlabel de ‘Eerlijke Pensioenwijzer’ (EPW). Daarmee wordt een derde pijler aan de Eerlijke Geldwijzer toegevoegd, gericht op het verduurzamen van de beleggingen van pensioenfondsen.

Nederlandse pensioenfondsen beleggen gezamenlijk meer dan 1400 miljard euro. In maart 2019 werd het Eerlijk Pensioenlabel gelanceerd, als initiatief van een deel van de organisaties achter de Eerlijke Geldwijzer. Vanaf 24 oktober kunnen deelnemers van tien pensioenfondsen bij de Eerlijke Pensioenwijzer (www.eerlijkepensioenwijzer.nl) terecht voor informatie over beleid en praktijk van hun pensioenfonds. Voor 15 thema’s en sectoren geeft de EPW een score voor het beleid van de tien fondsen


                                       

Praktijkstudies
Rond het thema ‘dierenwelzijn’ is al een praktijkonderzoek gepubliceerd dat de fondsen handvatten wil bieden met dit onderwerp aan de slag te gaan. Eind november publiceert de EPW een onderzoek naar investeringen van de tien fondsen in bedrijven die wapens leveren aan foute regimes. De EPW beoordeelt de pensioenfondsen ABP, BPFBouw, BPL (landbouw), Pensioenfonds Detailhandel, Pensioenfonds Horeca & Catering, Pensioenfonds Vervoer, PFZW, PME, PMT en StiPP.

Mijn pensioenfonds staat er niet bij?
We hebben ons binnen de Eerlijke Pensioenwijzermoeten beperken tot de tien grootste fondsen. Het is dus goed mogelijk dat jouw fonds er niet tussen staat. Je kunt op de website van jouw fonds het beleggingsbeleid bekijken. Misschien kun je bij je pensioenfonds achterhalen door wie het geld wordt belegd. Soms wordt dat namelijk door een bank of verzekeraar gedaan, en mogelijk zit die in de Eerlijke Bankwijzer of Eerlijke Verzekeringswijzer. Je kunt sowieso je fonds eens vragen om onze website te bekijken en aan te geven hoe ze denken dat ze zouden scoren. Misschien heb je een pensioenverzekering. Dat is net weer een andere pensioenvorm: dan zit je pensioengeld bij een verzekeraar, en mogelijk zit die in de Eerlijke Verzekeringswijzer.


Waarom hebben we ons tot deze pensioenfondsen beperkt?

Dit zijn de tien fondsen met de meeste deelnemers: samen meer dan 13 miljoen mensen. We hebben hiervoor gekozen omdat we voor zo veel mogelijk mensen duidelijk willen maken hoe hun pensioengeld wordt belegd. Overigens: mensen kunnen vanwege wisseling van werk bij verschillende pensioenfondsen voor hun pensioen sparen.

Check de scores van de pensioenfondsen 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×