7 resultaten

Blog over nieuw beleid ABP: grote schoenen, te kleine stappen

03 feb 2020

Vandaag publiceert het grootste pensioenfonds van Nederland zijn beleggingsbeleid voor de komende jaren. Aan de hand van dit beleid bepaalt ABP – een fonds met met 465 miljard euro onder beheer – in welke bedrijven het tot 2025 wel en niet...

Eerlijk Pensioenlabel wordt Eerlijke Pensioenwijzer

24 okt 2019

Vanaf nu is het Eerlijk Pensioenlabel de ‘Eerlijke Pensioenwijzer’ (EPW). Daarmee wordt een derde pijler aan de Eerlijke Geldwijzer toegevoegd, gericht op het verduurzamen van de beleggingen van pensioenfondsen. Nederlandse pensioenfondsen...

Mensenrechten en pensioenfondsen

14 mrt 2019

Mensenrechten zijn “rechten en vrijheden waarop een ieder aanspraak heeft”. De rechten en vrijheden die algemeen worden beschouwd als mensenrechten, vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, omvatten burgerrechten en...

Geen pagina's meer om te laden

Geen pagina's meer om te laden

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×