Pensioenfondsen nog niet Paris-proof
De klimaatplannen van Nederlandse pensioenfondsen zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De plannen zijn niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote pensioenfondsen zoals ABP en PFZW hebben geen specifiek doelen gesteld om al hun beleggingen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Veel pensioenfondsen voeren geen beleid om al hun beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Pensioenfondsen moeten volledig in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs gaan opereren. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren. Steun onze oproep!

Geen beleid voor 1,5°C en uitfasering fossiel
Negen op de tien pensioenfondsen heeft geen uitdrukkelijk doel om leningen en beleggingen in lijn te brengen met een scenario dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C. Slechts twee op de tien pensioenfondsen heeft de financiering van fossiele brandstoffen grotendeels uitgesloten. De resultaten zijn alarmerend.

Hoe Paris-proof zijn de pensioenfondsen?

Alle pensioenfondsen scoren slecht, geen enkel fonds scoort hoger dan 5. Geen enkel pensioenfonds investeert in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.

 

“Het jongste rapport van het klimaatpanel van de VN is ondubbelzinnig: het is code rood voor de mensheid,” We kunnen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, maar alleen als iedereen meedoet, dus ook de pensioenfondsen. Onderzoek toont aan dat de vrijwillige aanpak van de pensioenfondsen niet werkt.” Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer.

Klimaatplicht

Afgelopen jaren hebben Nederlandse financiële instellingen onderlinge afspraken gemaakt om hun bijdrage aan de klimaatcrisis te verkleinen. Enkele instellingen doen dat actief, maar veel andere blijven onvermijdelijke koerswijzigingen voor zich uit schuiven. Wij roepen de overheid op om een klimaatplicht in te voeren voor financiële instellingen. Dat betekent dat ook pensioenfondsen, wettelijk verplicht worden beleid te voeren om hun portfolio’s klimaatproof te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Advies aan pensioenfondsen
Pensioenfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van het klimaat te stoppen.
Onze aanbevelingen:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met investeringen in nieuwe avan steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden en in olie-en gaswinning in het poolgebied.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financiering van de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

Banken en Verzekeraars en de klimaatcrisis
In dit onderzoek zijn ook de banken en verzekeraars onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de verzekeraars hier en voor de banken hier.

Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×