Nederlandse pensioenfondsen steken vijf jaar na het Klimaatakkoord van Parijs nog altijd veel meer geld in fossiele energie dan in duurzame energie. Van de Nederlandse pensioenfondsen zijn ABP ( die vandaag ook aankondigde om uit fossiel te stappen) en PFZW de belangrijkste financiers van fossiele brandstoffen. Ook PMT en BPF Bouw investeren nog veel in fossiel. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Geldwijzer. De Eerlijke Geldwijzer wil een klimaatplicht die ervoor zorgt dat financiële instellingen stoppen met de financiering van fossiele energie.

Welke pensioenfondsen investeren volop in fossiel?

  • ABP had eind 2020 maar liefst 86% (7,3 miljard euro) van haar energiebeleggingen in fossiel zitten. Hiermee is het van de pensioenfondsen de grootste belegger in fossiel. (die ook vandaag met de lancering van ons rapport aankondigde om uit fossiel te stappen)
  • Bij PFZW was dit 83% (2,4 miljard euro).
  • Bij PMT was dit 95% (2,1 miljard euro).
  • Bij BPF Bouw was dit 88% (1,2 miljard euro).

Welke pensioenfondsen investeren kleinere bedragen in fossiel?

  • Pensioenfondsen Detailhandel, PH&C en StiPP hadden eind 2020 respectievelijk 93% (520 miljoen euro), 74% (192 miljoen euro) en 87% (22 miljoen euro) van hun energiebeleggingen in fossiel zitten.    

Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer:

“Terwijl miljoenen Nederlanders hun geld toevertrouwen aan pensioenfondsen, blijven de meeste pensioenfonds met hun investeringen in kolen, olie en gas de klimaatcrisis aanwakkeren.” “In plaats van in een zorgeloze oude dag, investeren ze in dodelijke overstromingen, hittegolven en bosbranden. We kunnen gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen, maar alleen als alle pensioenfondsen hun verantwoordelijkheid nemen en stoppen met de financiering van fossiele brandstoffen.”

Welke pensioenfondsen zijn niet open over hun investeringen?

De beleggingen in de energiesector van BPL Pensioen en Pensioenfonds Vervoer konden wegens gebrek aan gegevens niet worden beoordeeld. Zij waren niet transparant over hun investeringen in de energiesector.

Klimaatplicht

Dit onderzoek bewijst dat de meeste banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun financieringspraktijk te traag en te weinig veranderen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. In september toonde de Eerlijke Geldwijzer in een nieuw praktijkonderzoek al aan dat ook de klimaatambities en plannen van veel financiële instellingen ondermaats zijn. Ondanks vrijwillige onderlinge afspraken van de financiële sector om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We roepen daarom de overheid op een klimaatplicht voor financiële instellingen in te voeren. Dit is een wettelijke plicht om alle leningen en beleggingen in lijn te brengen met het 1,5 graad doel.

Advies pensioenfondsen

Pensioenfondsen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de klimaatcrisis niet financieren.

  1. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden, in olie-en gaswinning in het poolgebied, in kolencentrales en in fossiele infrastructuur.
  2. Maak een plan voor de versnelde uitfasering van alle investeringen in olie- en gasprojecten en bedrijven, in lijn met het 1,5°C doel van het Klimaatakkoord van Parijs.
  3. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

Banken en verzekeraars en de klimaatcrisis

In dit onderzoek zijn ook de banken en verzekeraars onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de banken hier en voor de verzekeraars hier

Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport en de Nederlandse samenvatting

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×