Over ons

 Doel
Samenwerkingsverband
Steunbetuigers
Internationaal
Nuttige links
Doel

Doel

De Eerlijke Geldwijzer is een portal waar je op één plek de scores van de Eerlijke Bankwijzer, de Eerlijke Verzekeringswijzer en de Eerlijke Pensioenwijzer kunt vergelijken.

De Eerlijke Bankwijzer vergelijkt de acht belangrijkste aanbieders van particuliere betaal- en spaarrekeningen op de Nederlandse markt op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. 

De Eerlijke Verzekeringswijzer doet hetzelfde met de negen belangrijkste aanbieders van levensverzekeringen. Het beleggingsbeleid van de drie zorgverzekeraars is in september 2018 voor het eerst onder de loep genomen. Zo willen we bereiken dat banken en verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed gebruiken om bedrijven en overheden te laten verduurzamen.

De Eerlijke Pensioenwijzer beoordeelt beleggingsbeleid van pensioenfondsen. We bekijken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu.

Beleid en praktijk
We kijken allereerst naar het beleid van banken, verzekeraars en pensioenfondsen: hebben ze alles goed vastgelegd? En daarna kijken we uiteraard ook naar de praktijk: in welke bedrijven en sectoren wordt geïnvesteerd? Wat doen banken,  verzekeraars en pensioenfondsen om bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden, het milieu schaden of het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn, te stimuleren om deze misstanden tegen te gaan? 

Door de scores en uitkomsten van onze onderzoeken openbaar te maken, hopen we dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen met elkaar gaan concurreren om steeds beter maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De beleids- en praktijkonderzoeken bieden deze financiële instellingen, maar ook bijvoorbeeld consumenten, media en beleidsmakers, informatie over internationale richtlijnen op het gebied van duurzaamheid, voorbeelden van ‘good practices’ en aanbevelingen aan banken, verzekeraars en pensioenfondsen om misstanden aan te pakken. 

Consumenten kunnen hun stem laten horen
We publiceren de resultaten van onze onderzoeken op onze website. Jij kunt bekijken hoe jouw bank, verzekeraar of pensioenfonds het doet, en je kunt ze een klacht of compliment sturen. Ook kun je de scores van andere banken, verzekeraars en pensioenfondsen bekijken en ze een klacht of compliment sturen.

Nog steeds ontevreden over het gedrag van je bank of verzekeraar? Dan kun je overstappen naar een bank of verzekeraar die het beter doet op het gebied van duurzaamheid. Je kunt niet van pensioenfonds wisselen, dus daar is het juist extra belangrijk je stem te gebruiken.

Zo proberen we samen met de consumenten het investeringsbeleid van deze financiële instellingen te verduurzamen.

Dialoog
We willen een constructieve dialoog voeren met  financiële instellingen over duurzaamheidsthema’s. Ook ondersteunen we graag banken, verzekeraars en pensioenfondsen met advies over verbetering van hun beleid, en over de vraag hoe zij internationale richtlijnen en good practices op het gebied van duurzaamheid kunnen naleven in de praktijk.  Waar nodig roepen we de overheid en Tweede Kamer op om druk uit te oefenen op financiele instellingen om duurzamer te investeren.

Zo willen we bereiken dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed gebruiken om bedrijven te laten verduurzamen. Het einddoel: meer duurzame financieringen en beleggingen, en betere bescherming van de rechten van mensen, dieren en het milieu. In Nederland, maar ook wereldwijd.

Bekijk hier onze theory of change.

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband

De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van  Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection

 

undefined
Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Amnesty doet onderzoek en voert actie gericht op het tegengaan en stoppen van ernstige schendingen van al deze rechten. www.amnesty.nl

 

undefined
Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie zet zich hiervoor in: lokaal, landelijk én wereldwijd, als lid van Friends of the Earth International. www.milieudefensie.nl

undefined
Twee miljard mensen voeren dagelijks een harde strijd om uit de greep van de armoede te komen. Oxfam Novib zet zich voor hen in. Omdat wij geloven in het zelfdoen van mensen. Armoede is oplosbaar, zolang mensen maar de mogelijkheid krijgen om te werken aan een zelfstandig bestaan. www.oxfamnovib.nl


 

undefined

PAX staat voor vrede. PAX werkt samen met betrokken burgers en partners aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van rechtvaardige vrede. www.paxvoorvrede.nl

 

undefined
Samen met onze supporters beschermen we dieren, wereldwijd. We komen o.a. actie om dieren in rampsituaties te redden en maken ons sterk voor het welzijn van varkens, koeien en kippen in de veehouderij.
We geven voorlichting en lobbyen voor betere wetten en regels. Kortom, we staan op de bres voor een betere wereld voor dieren! www.worldanimalprotection.nl


De Eerlijke Geldwijzer is lid van het internationale initiatief Fair Finance Guide International, geïnitieerd door Oxfam Novib Nederland. 

Steunbetuigers

Steunbetuigers

De Eerlijke Geldwijzer heeft tot doel om, in samenwerking met consumenten, banken, verzekeraars en pensioenfondsen hun invloed te laten gebruiken om bedrijven en overheden te verduurzamen.

De doelstelling van de Eerlijke Geldwijzer wordt ondersteund door meerdere organisaties. Wilt u ook de Eerlijke Geldwijzer ondersteunen? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Deze organisaties ondersteunen de Eerlijke Bank-en Verzekeringswijzer:

                undefined        undefined

undefined         undefined         undefined   

 undefined               undefined                undefined                                 

 undefined                                 undefined                            undefined

undefined           undefined                  

 


Independer ondersteunt de Eerlijke Bankwijzer:    
          

  

undefined

   

 

Internationaal

Internationaal


Fair Finance Guide International

The Fair Finance Guide International (FFGI) is an international civil society network initiated by Oxfam, that seeks to strengthen the commitment of banks and other financial institutions to social, environmental and human rights standards.

FFGI builds on a pioneering model developed in the Netherlands since 2009, The Fair Bank Guide, which was followed by a Fair Insurance Guide in 2013.

FFGI is currently active in 15 countries: Belgium, Brazil, Cambodia, Germany, India, Indonesia, Japan, the Netherlands, Norway, Pakistan, the Philippines, South Africa, Sweden, Thailand and Vietnam. Read more on www.fairfinanceguide.org.    

undefinedThe Dutch Fair Finance Guide
The Dutch Fair Finance Guide [De Eerlijke Geldwijzer] is a web-based tool that enables bank clients and policy holders to make their bank and insurer more socially responsible, fair, and sustainable by benchmarking it in ten themes and nine sectors.

The Fair Bank Guide & The Fair Insurance Guide
The Fair Bank Guide (De Eerlijke Bankwijzer) was launched on 22 January 2009. The Fair Insurance Guide (De Eerlijke Verzekeringswijzer) was launched on 16 September 2013. Both are a partnership between Amnesty International, Dutch labour union FNV, Friends of the Earth Netherlands, Oxfam Novib, PAX and World Animal Protection.

Aim
The aim of the Fair Finance Guide is to initiate a ‘race to the top’ between both banks and insurers on corporate social responsibility (CSR). Ideally, a self-reinforcing process will develop in which social, environmental and economic standards are raised continuously, ultimately resulting in sustainable credits, investments and asset management all over the world. The Fair Finance Guide contributes to banks’ and insurers’ CSR policies and practices on a wide variety of issues, benefiting a broad audience.

The parties involved in The Fair Finance Guide primarily want to:
1. Regularly assess the banks’ policies and the  insurers’ policies and give scores for each policy;
2. Carry out empirical case studies and draw conclusions about the extent to which the banks and insurers follow their own policies, and the extent to which these policies comply with international (sustainability) standards;
3. Engage banks and insurers in dialogue, providing them with feedback on their (draft-)policies, 
implementation of policies, transparency and other concrete sustainability issues;
4. Involve consumers through (social) media in critically assessing the policy of their bank and 
insurer, and stimulate them to put pressure on their bank and insurer for more sustainable 
investments, transparency and accountability;
5. Organize media pressure by publishing the scores of banks and insurers on a wide range of issues, and by producing case studies of bank and insurer practices; 
6. Translate proposals for improving banks’ and insurers’ policies into policy recommendations for more effective regulation through policy work with parliamentarians 
and ministries.

Read more about the results of the Fair Bank Guide in 5 years of the Dutch Fair Bank Guide

Nuttige links

Nuttige links

Dit zijn handige links die verwijzen naar initiatieven die te maken hebben met verduurzaming van de financiële sector.

undefined
De Vereniging van Beleggers voor duurzame Ontwikkeling (VBDO) ondersteunt de Eerlijke Geldwijzer, en vervult ook een adviserende rol. VBDO gelooft dat geldstromen de kansen van een duurzame samenleving bepalen. De VBDO kiest daarom de kapitaalmarkt als domein om haar visie, een duurzame samenleving, te realiseren.

undefined

De Nederlandse portal voor duurzaam, ethisch en groen beleggen en sparen.

undefined
BankTrack is een wereldwijd netwerk van maatschappelijke organisaties en individuen die de werkzaamheden van commerciële banken, investeerders, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen volgen en het effect daarvan op mens en milieu vastleggen. Op de website van BankTrack vind je actuele voorbeelden van omstreden investeringen waarbij ook Nederlandse banken betrokken zijn.

undefined
Hoe transparant, groen en fair zijn jouw favoriete merken? Dat zie je in één oogopslag op Rank a Brand, de grootste merken-vergelijkingssite van Nederland! Rank a Brand is hard op weg om 1001 merken te beoordelen op klimaat, milieu en arbeidsomstandigheden.

 

De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van

  • AI
  • Milieudefensie
  • Oxfam Novib
  • PAX
  • WorldAnimalProtection

Help mee en deel de Eerlijke Geldwijzer

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×