PageId: 21849

SVG: 10180

PNG: 10180

De Eerlijke Geldwijzer neemt afscheid van FNV

dinsdag 1 oktober 2019

Na meer dan tien jaar samenwerking nemen de Eerlijke Geldwijzer en de FNV vandaag afscheid van elkaar. De FNV was één van de initiatiefnemers van de oprichting van de Eerlijke Bankwijzer in 2009 en de Eerlijke Verzekeringswijzer in 2013. Met een focus op verbetering van arbeidsrechten zette de FNV zich in om banken en verzekeraars ertoe te bewegen om duurzamer en verantwoorder te investeren. Herijking van de eigen prioriteiten en de intentie om een intensievere rol te spelen binnen de IMVO-convenanten zijn voor FNV aanleiding om zich terug te trekken uit de Eerlijke Geldwijzercoalitie. FNV blijft wel verbonden aan de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer als steunbetuiger.

10 jaar
In de afgelopen tien jaar hebben de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer meerdere onderzoeken gepubliceerd over de investeringspraktijk van banken en verzekeringen in relatie tot arbeidsrechtelijke issues, zoals leefbaar loon en vakbondsrechten, misstanden in de granietsector, bij scheepssloperijen en in de kledingindustrie. Bij deze onderzoeken nam FNV de regie. FNV heeft ook een actieve rol gespeeld in het opzetten en uitvoeren van dialogen met banken en verzekeraars om de conclusies en aanbevelingen van deze onderzoeken te bespreken.
De inspanningen van de FNV hebben bijgedragen aan een fors aantal beleidsaanscherpingen van banken en verzekeraars op het gebied van arbeidsrechten, en aan de intensivering van de kritische dialoog die banken en verzekeraars voeren met bedrijven in gevoelige sectoren om arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Zo speelde de FNV een belangrijke rol bij de totstandkoming van een nieuwe standaard voor verantwoorde scheepssloop door zakelijke klanten van banken.
Een aantal van deze verdiensten is ook opgenomen in de recente publicatie over ‘tien jaar Eerlijke Bankwijzer’.

Steunbetuiger
FNV wordt per vandaag formeel ‘steunbetuiger’ van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer.
Daarnaast hebben FNV en de NGO's binnen de Eerlijke Geldwijzercoalitie de intentie om ook in de toekomst, wanneer dit praktisch mogelijk en nuttig lijkt, de samenwerking te zoeken, bijvoorbeeld in het kader van één of meerdere toekomstige onderzoeken van de Eerlijke Bank- en/of Verzekeringswijzer.

De samenwerkende NGO’s binnen de Eerlijke Geldwijzer (Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection) bedanken FNV voor de actieve inzet in de afgelopen tien jaar

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×