PageId: 18653

SVG: 10180

PNG: 10180

Hoe eerlijk is jouw verzekeraar?

vrijdag 9 november 2018

Binnenkort is het weer tijd om je verzekeringspremie kritisch onder de loep te nemen. Dit weekend worden namelijk de premies voor je zorgverzekering in 2019 bekend gemaakt. Maar wist je dat jouw premie belegd kan worden in wapenhandel, kinderarbeid en klimaatverandering?

De Eerlijke Verzekeringswijzer beoordeelt jaarlijks het beleggingsbeleid van grote verzekeraars in Nederland aan de hand van 21 maatschappelijke thema's. Benieuwd hoe jouw verzekeraar scoort? Dat kun je hier checken. 

Te weinig of geen beleid

De grote zorgverzekeraars CZ, Menzis en VGZ blijken op veel onderdelen nog weinig of geen beleid ontwikkeld te hebben voor hun beleggingen. Zo hebben deze grote verzekeringsgroepen op thema's als klimaatverandering, natuur en dierenwelzijn of risicosectoren zoals de olie- en gassector helemaal geen beleid. Beleid dat er bij alle drie wel is, ligt vooral op het gebied van arbeidsrechten en wapens, maar dit is verre van toereikend.

Wel een 10 voor bonusbeleid

Opvallend is dat alle drie de zorgverzekeraars 10-en halen ('uitstekend', de hoogste score) voor het bonusbeleid. Dit valt te verklaren door het feit dat overheidsregulering voor zorgverzekeraars het vaste salaris maximeert en bonussen verbiedt.

Dialoog en druk uitoefenen

'We kijken er eerlijk gezegd niet erg van op dat het maatschappelijk beleid van de zorgverzekeraars nog onderontwikkeld is', reageert projectleider Titus Bolten namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. 'Toen we vijf jaar geleden voor de eerste keer het duurzaamheidsbeleid van de levensverzekeraars beoordeelden, was dat over de hele linie ook niet best. Door intensief de dialoog aan te gaan met deze verzekeraars en daarnaast ook wat druk uit te oefenen, hebben deze verzekeraars inmiddels veel verbeteringen doorgevoerd in hun beleggingskeuzes. We rekenen er op dat ook de zorgverzekeraars in de komende jaren echt werk van hun beleid gaan maken.'Jouw invloed is belangrijk

Jouw invloed is belangrijk

Je moet er toch niet aan denken dat jouw premie verkeerd belegd wordt? Via De Eerlijke Verzeringswijzer kan jij hier iets aan doen. Je kunt je verzekeraar een klacht óf een compliment sturen, op basis van hun behaalde score. Hoe meer mensen een klacht of compliment scoren hoe beter. Zo merken de zorgverzekeraars wat jij belangrijk vindt en waar jij als consument je keuze voor een verzekeraar op baseert. Zo gaan niet alleen wij de dialoog met hen aan, maar jij ook.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×