PageId: 18933

SVG: 10180

PNG: 10180

Belasting, vrouwen en klimaat blijven achter bij banken

donderdag 13 december 2018

Voor zijn zeventiende beleidsupdate onderzocht de Eerlijke Bankwijzer het beleid van zeven Nederlandse banken op vijftien maatschappelijke thema’s zoals mensenrechten, klimaatverandering en dierenwelzijn. Het onderzoek laat een gemengd beeld zien. De banken behaalden in totaal dertig hogere scores in vergelijking met het vorige beleidsonderzoek, in december 2016. Daartegenover staan negen lagere scores, waar banken hun beleid juist hadden verslechterd.

Aanscherpingen van beleid

Op diverse terreinen waren er verbeteringen te zien. Zo scherpten de Volksbank en Rabobank hun beleid aan voor veetransporten: die mogen niet langer meer duren dan acht uur. ING scherpte haar beleid op kolenbedrijven aan. Rabobank deed hetzelfde, en verbeterde daarnaast ook het beleid op de productie van bont. De Volksbank eist voortaan van bedrijven dat ze openheid van zaken geven over belastingovereenkomsten (‘tax rulings’) of schikkingen met belastingautoriteiten. NIBC verbeterde het beleid op natuur, onder meer door eisen te stellen aan de impact van bedrijven op het risico van waterschaarste.

Te trage afbouw ‘fossiel’

Volgens Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer, zijn er echter diverse kanttekeningen te plaatsen. ‘Het tempo van de aanscherping van het beleid door veel banken mag wel wat omhoog’, aldus Ras. ‘Vooral beleid op vrouwenrechten, de aanpak van belastingontwijking en klimaatverandering blijft bij veel banken achter.’ Hoewel diverse banken hun klimaatbeleid in de afgelopen twee jaar verbeterden, scoren de meeste nog steeds geen voldoende op dit thema. Veel banken missen onder meer beleid om hun investeringen in fossiele brandstoffen af te bouwen. Positief is wel dat in de zomer van 2018 een aantal banken nieuwe klimaatinitiatieven aankondigde, waaronder de ambitie om te rapporteren over reductie van de CO2-uitstoot van hun leningen en investeringen.

Zero tolerance

Geen van de banken haalt een voldoende voor beleid op vrouwenrechten en de positie van vrouwen. Bij de meeste banken mist de eis dat bedrijven de participatie van vrouwen in de (sub)top bevorderen, en dat ze een zerotolerancebeleid hebben voor discriminatie van vrouwen. Op het gebied van belastingen spreken veel banken bedrijven nog niet aan op het ontbreken van maatregelen tegen belastingontduiking. Bovendien, zo benadrukt Peter Ras, zijn er nog steeds grote verschillen tussen beleid en praktijk: ‘Onze praktijkonderzoeken over dierenwelzijn, mensenrechten en energie in 2018 laten bijvoorbeeld zien dat een aantal banken volstrekt onvoldoende actie onderneemt om misstanden aan te pakken en duurzaamheid te financieren.’

Lees hier het persbericht.

Lees hier het volledige rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×