Hoe duurzaam investeren jouw bank,  verzekeraar en pensioenfonds?

Jouw bank gebruikt je spaargeld om te investeren in bedrijven. Jouw verzekeraarbelegt met jouw verzekeringspremie en jouw pensioenfonds belegt jouw pensioenpremie.

Waar komt dit geld terecht?

Wij zoeken uit of het niet gaat naar bedrijven die bijvoorbeeld mensenrechten schenden of betrokken zijn bij controversiële wapens. Of naar bedrijven die grote milieuschade veroorzaken of slecht omgaan met dierenwelzijn. We onderzoeken 9 duurzaamheidsthema’s die door alle 'Fair Finance Guides' wereldwijd worden onderzocht, en een aantal sectoren waar grote uitdagingen liggen op het gebied van duurzaamheid.

Zo kun je precies zien hoe duurzaam jouw bank,verzekeraar en pensioenfonds zijn.

Bekijk de scores van de banken,  verzekeraars en pensioenfondsen

Niet tevreden? Laat dit je bank, verzekeraar of pensioenfonds weten, of stap over.

Banken pakken ongelijkheid vrouw en man niet aan

Nederlandse banken schieten zwaar tekort in hun aanpak van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vier van de zeven onderzochte banken halen het wettelijk streefcijfer van minimaal 30% vrouwen aan de top niet. Vrijwel geen van de banken komt op voor vrouwenrechten bij bedrijven waarin ze investeren. 

Lees meer  

Help mee en deel de Eerlijke Geldwijzer

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×