De klimaatplannen van de meeste Nederlandse banken zijn ontoereikend om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De plannen zijn niet afgestemd op de ernst en de urgentie van de klimaatcrisis. Grote banken zoals Rabobank en ABN Amro voeren geen beleid om al hun leningen en beleggingen in lijn te brengen met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Daarom moet de overheid een wettelijke klimaatplicht voor financiële instellingen invoeren. Steun onze oproep!

Geen beleid voor 1,5°C en uitfasering fossiel
ABN Amro en Rabobank hebben geen uitdrukkelijk doel gesteld om hun leningen en beleggingen in lijn te brengen met een scenario dat de opwarming van de aarde beperkt tot 1,5°C. Andere banken wel, maar de meeste hebben geen goed actieplan om die belofte waar te maken. Slechts drie van de acht onderzochte banken heeft de financiering van fossiele brandstoffen volledig uitgesloten. De resultaten zijn alarmerend. 

Welke banken zijn nog niet Paris- Proof?
Rabobank, NIBC, ABN Amro en Van Lanschot scoren ondermaats, score 5. Zij hebben nog een lange weg te gaan om hun investeringen Paris-proof te maken.
Ook ING, score 6, is er nog verbetering mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van uitfasering van de miljarden aan leningen aan fossiele energiebedrijven.

Welke banken zijn wel paris-proof?
De Volksbank (score 9), Triodos (score 8) en bunq (score 8) bewijzen dat goed klimaatbeleid door financiële instellingen prima mogelijk is.

Klimaatplicht
Afgelopen jaren hebben Nederlandse financiële instellingen onderlinge afspraken gemaakt om hun bijdrage aan de klimaatcrisis te verkleinen. Enkele instellingen doen dat actief, maar veel andere blijven onvermijdelijke koerswijzigingen voor zich uit schuiven. Wij roepen de overheid op om een klimaatplicht in te voeren voor financiële instellingen. Dat betekent dat ook banken wettelijk verplicht worden beleid te voeren om hun portfolio’s klimaatproof te maken en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Donald Pols, directeur van Milieudefensie en woordvoerder voor de Eerlijke Geldwijzer.

“Het jongste rapport van het klimaatpanel van de VN is ondubbelzinnig: het is code rood voor de mensheid,” We kunnen gevaarlijke klimaatverandering voorkomen, maar alleen als iedereen meedoet, dus ook de banken. Ons onderzoek toont aan dat de vrijwillige aanpak van de banken niet werkt.”

Advies aan banken
Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verwoesting van het klimaat te stoppen.
Onze aanbevelingen:

  1. Breng alle investeringen en leningen in lijn met het 1,5 graad doel uit het Klimaatakkoord van Parijs.
  2. Stel concrete tussendoelen voor CO2-reductie voor 2025, 2030 en 2040.
  3. Stop per direct met investeringen in nieuwe winning van steenkool, olie en aardgas, in teeroliezanden en in olie-en gaswinning in het poolgebied.
  4. Maak een plan om te stoppen met de huidige financiering van de fossiele industrie.
  5. Rapporteer transparant over de genomen maatregelen.

Verzekeraars en pensioenfondsen en de klimaatcrisis
In dit onderzoek zijn ook de verzekeraars en pensioenfondsen onderzocht. Wil je weten hoe die scoren? Bekijk het voor de verzekeraars hier en voor de pensioenfondsen hier.

Lees het persbericht en het Engelstalig onderzoeksrapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×