ING, Rabobank en ABN financieren verwoesting Amazone

Terwijl in de Amazone nu al meer dan tienduizend branden zijn gezien, blijkt dat de grootste banken in Nederland bijdragen aan de verwoesting van het Amazonegebied en de Braziliaanse Cerrado-savanne. ING, Rabobank en ABN Amro zijn de grootste investeerders in hoog-risicobedrijven in de keten van rundvlees- en sojaproductie, betrokken bij de ontbossing van deze natuurgebieden. Rabobank investeerde maar liefst 4,2 miljard euro in de 59 hoog-risicobedrijven, en ING en ABN Amro gezamenlijk ruim 6,5 miljard euro. Ook Van Lanschot en NIBC scoren slecht. Triodos zet stappen, maar is er verbetering nodig. De voornaamste reden voor de ontbossing is de productie van rundvlees en soja voor de vee-industrie. Dit blijkt uit nieuw praktijkonderzoek van de Eerlijke Geldwijzer in samenwerking met Hivos en Both ENDS.

Ontbossing gaat gepaard met vele problemen

De ontbossing in de Amazone en Cerrado-savanne gaat gepaard met mensenrechtenschendingen, klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en grootschalig dierenleed. Wetenschappers waarschuwen dat het Amazonewoud mogelijk binnen twintig jaar zo weinig regen produceert, dat het zichzelf niet meer in stand kan houden. Daarnaast komen wilde dieren om in branden, of vluchten ze naar stedelijke gebieden waar ze niet kunnen overleven en waar ze mogelijk virussen verspreiden die tot nu toe verborgen bleven in de bossen. Ontbossing gaat ook gepaard met ernstige mensenrechtenschendingen, zoals landroof, onderdrukking en moord. Veel bedrijven en boeren die bos willen vrijmaken voor sojateelt, schuwen geweld niet.

 

Welke banken doen het niet goed?
Bij de banken scoren ING, Rabobank, ABN Amro, NIBC en Van Lanschot niet goed. De grootste investeerders zijn Rabobank, ING en ABN Amro. Rabobank investeerde maar liefst 4,2 miljard euro in hoog-risicobedrijven in de keten van rundvlees- en sojaproductie in deze regio. ING en ABN Amro investeerden gezamenlijk voor ruim 6,5 miljard euro. Van Lanschot investeerde 68 miljoen euro en NIBC 46 miljoen euro.

Bij welke banken is er een begin maar moet het beter?
Triodos zet stappen, maar er is ook zeker nog verbetering nodig. Triodos investeert 38 miljoen euro in bedrijven waarvan het risico groot is dat zij, direct of indirect, betrokken zijn bij ontbossing in de Amazone.

Welke banken doen het goed?
Bij De Volksbank zijn geen financiële relaties gevonden met de onderzochte hoog-risicobedrijven.

 

 

Jozenildo vertelt over wat de verwoesting van de Amazone voor zijn gemeenschap betekent

Jozenildo is een chief van het dorp Açaizal en lid van de inheemse Munduruku-gemeenschap. Hij is leraar op de inheemse school van het dorp, vlak bij een sojaveld. Als de sojaboer zijn velden besproeit, komen er ook chemicaliën de school binnen; zoals de meeste gebouwen in de regio heeft de school open ramen. Door de jaren heen werd Jozenildo’s gemeenschap steeds meer omringd door sojabonenvelden. Sojaboeren hebben ook bossen ontbost die de gemeenschap als haar traditionele land beschouwde.

‘We merken dat de situatie elk jaar erger wordt,’ zegt Jozenildo. ‘Jagen wordt moeilijker; we kunnen geen fruit verzamelen zoals voorheen. Er zijn echt veel minder dieren. De vegetatie neemt af en al het wild verdwijnt en de beken drogen op. Vroeger was er fruit in overvloed, maar nu niet meer.’

‘Het land is hier niet vlak. Bij hevige regen stromen alle pesticiden en herbiciden de beek in, waar we vroeger dronken en baden. Maar door ontbossing drogen de beekjes op. Vroeger was er veel vis, maar we denken dat de agrochemicaliën de vis hebben gedood. Van de oudsten horen we dat er vroeger veel meer water in de beekjes zat. Een ouderling in ons dorp zegt dat de Amazone in een woestijn verandert, en dat is inderdaad wat we hier zien.’

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×