Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Woningbouw & vastgoed

Volgens het Internationaal Verdrag Economische, Sociale en Culturele Rechten (UNCESCR) heeft ieder mens recht op goede huisvesting (artikel 11). Zowel de banken als de bedrijven, fondsen en instellingen waarin geïnvesteerd wordt, hebben de verantwoordelijkheid dit mensenrecht te respecteren. Dit betekent dat woningen fatsoenlijk gebouwd moeten worden, betaalbaar moeten zijn en dat ieders woonrechten gerespecteerd moeten worden.

Daarnaast heeft de woningbouw- en vastgoedsector een grote impact op duurzaamheid. In de Europese Unie is vastgoed bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 42% van het totale energieverbruik (inclusief het elektriciteitsverbruik in gebouwen) en voor ongeveer 35% van de broeikasgasuitstoot. Het goed isoleren van woningen kan in Nederland op jaarbasis 7 miljoen ton CO2 besparen.

Voor een bank die actief is in de woningbouw- envastgoedsector, is een goed beleid op het gebied van woningbouw en onroerend goed van groot belang.

Volgens de Eerlijke Bankwijzer voldoet een goed bankbeleid aan onder meer de volgende elementen:

  • Bouwbedrijven zijn gecertificeerd volgens het houtkeurmerk FSC chain of custody of gelijkwaardige criteria en gebruiken alleen gecertificeerd hout.
  • Nieuwe woningen hebben minimaal een Energielabel A.
  • Woningbouwcorporaties hebben een beleid om de bestaande woningvoorraad en nieuwe woningen te verduurzamen.
  • Bedrijven nemen clausules over de naleving van sociale, economische en milieucriteria op in hun contracten met onderaannemers en toeleveranciers.

In ons laatst verschenen rapport vind je meer informatie over bankbeleid voor woningbouw en vastgoed.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×