Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Voeding

De Food and Agricultural Organisation (FAO) heeft richtlijnen voor voedselzekerheid ontwikkeld op basis van de vier kernwaarden beschikbaarheid, toegang, gebruik en stabiliteit.

Tegenwoordig krijgen bedrijven die opereren in voedselketens te maken met vele duurzaamheidsuitdagingen vanwege de groeiende wereldbevolking, de verhoogde vraag naar landbouwproducten door de veranderende consumptiepatronen in ontwikkelingslanden en de toename in de productie van biobrandstof. De gestegen vraag naar landbouwproducten brengt onder andere problemen met zich mee op het gebied van aantasting van ecosystemen en biodiversiteit, met name door indirecte verandering van het landgebruik, bodemdegradatie, watertekorten, negatieve impact op het welzijn van dieren, risico’s door het gebruik van genetisch gemodificeerde zaaizaden (GMO’s), oneerlijke verdeling van voedsel, bedreiging voor de honingbij, gebrekkige ontwikkeling van infrastructuur en ongunstige handelsvoorwaarden van ontwikkelingslanden.

Om er op een verantwoorde wijze voor te zorgen dat er voor de gehele wereldbevolking voldoende voedsel beschikbaar is, zal de landbouw- en voedingsindustrie overal op een duurzame wijze moeten gaan produceren waarbij de belangen en rechten van mens, milieu en dieren gerespecteerd worden.

Om een eerlijke mondiale verdeling van voedsel te realiseren, moeten ongunstige handelsvoorwaarden, verstorende subsidies en dumppraktijken worden voorkomen en afgebouwd. Van banken wordt verwacht dat zij deze doelstellingen in hun beleggingsbeleid integreren.

De Eerlijke Bankwijzer vindt het daarom belangrijk dat banken ook op hun landbouwbeleid worden getoetst. Een goed beleid op het gebied van voeding bestaat onder andere uit:

  • Streven naar sociale en ecologische certificering van landbouwproducten en -productiesystemen;
  • Respecteren van de rechten van lokale gemeenschappen en inheemse volken;
  • Sterke reductie van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen zoals fijnstof, stikstofdioxide en ammoniak.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer banken op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport.

 

 

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×