Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Visserij

De capaciteit van de wereldwijde vissersvloot is ruim tweeënhalf keer zo groot als de hoeveelheid vis die de zee kan produceren. Hierdoor wordt ruim de helft (52 procent) van de wateren maximaal bevist, en is nog eens 25 procent overbevist, uitgeput of herstellende van uitputting.

Als de huidige situatie niet verbetert, zijn in 2048 de visstanden van alle soorten die momenteel voor voeding worden bevist ingestort. Ook voor kleinschalige vissersgemeenschappen is actie tegen overbevissing cruciaal. Door industriële overbevissing lopen zij het risico hun inkomen en bronnen van voedselvoorziening te verliezen.

Een goed investeringsbeleid van banken op het gebied van visserij

  • Verplicht vissers hun vangst strikt te documenteren, zodat de herkomst van de totale vangst kan worden gecontroleerd;
  • Omvat de gehele productieketen van vis en zeevruchten;
  • Betekent dat alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd zich moeten binden aan de internationaal geaccepteerde doelstellingen voor duurzaam beheer van visgronden. Ook dienen ze waar mogelijk certificering te zoeken door de Marine Stewardship Council (MSC) of een vergelijkbaar onafhankelijk certificeringsysteem.

Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×