Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Visserij

De capaciteit van de mondiale vissersvloot is ruim twee en een half keer zo groot als de hoeveelheid vis die de zee kan produceren. Als gevolg hiervan wordt ruim de helft (52%) van de wateren maximaal bevist, en is nog eens 25% overbevist, uitgeput of herstellende van uitputting.

Als de huidige situatie niet verbetert, zullen de visstanden van alle soorten die momenteel voor voedingsdoeleinden worden bevist, in 2048 zijn ingestort. Ook voor kleinschalige vissersgemeenschappen is actie tegen overbevissing cruciaal, omdat zij door industriële overbevissing het risico lopen hun inkomen en bronnen van voedselvoorziening te verliezen.

De Eerlijke Bankwijzer vindt het belangrijk dat banken ook op hun visserijbeleid worden getoetst. Een goed beleid op het gebied van visserij bestaat onder andere uit:

  • Het bankbeleid dient vissers ook te verplichten tot het strikt documenteren van hun vangst, zodat de herkomst van de totale vangst kan worden gecontroleerd;
  • Het is van belang dat het investeringsbeleid van de bank de gehele productieketen van vis en zeevruchten omvat.
  • Banken die investeren in de visserijsector dienen beleid op te stellen dat alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, bindt aan de internationaal geaccepteerde doelstellingen voor duurzaam beheer van visgronden. Ook dienen alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd waar mogelijk certificering te zoeken door de Marine Stewardship Council (MSC) of een vergelijkbaar onafhankelijk certificeringsysteem.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer banken op dit onderwerp beoordeelt, vind je in het laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×