Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Gezondheid

en goede gezondheid is van grote waarde. Wereldwijd schieten de kosten voor gezondheidszorg omhoog, wat voor veel ontwikkelingslanden niet of nauwelijks op te brengen valt. De arbeidsproductiviteit vermindert meestal als mensen niet gezond of minder valide zijn, net als hun mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving waarin ze leven.

De Eerlijke Bankwijzer vindt het belangrijk om bankbeleid ook te beoordelen op gezondheid. Een goed bankbeleid op het gebied van gezondheid, zal er voor moeten zorgen dat er alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid serieus nemen en die handelen op basis van het voorzorgprincipe. Een goed gezondheidsbeleid voldoet onder meer aan de volgende criteria:

  • Het betekent dat de bank van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd mag eisen dat deze zich houden aan alle ILO-verdragen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk;
  • De bank dient van de bedrijven waarin wordt geïnvesteerd te vragen dat ze geen chemicaliën gebruiken waarvan de gevolgen voor mens en milieu op de lange termijn onbekend zijn;
  • De bank zou van bedrijven in de farmaceutische sector moeten vragen om hun beleid ten aanzien van toegang tot medicijnen voortdurend te verbeteren. Bedrijven die bij voortduring slecht scoren in de Access to Medicine Index zouden niet voor investering in aanmerking mogen komen.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer gezondheidsbeleid toetst, vind je in het laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×