Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren

Laat banken eerlijker investeren.
Geen geld naar wapens voor dictators, vuile energie en kinderarbeid! 
Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Gezondheid

Activiteiten van bedrijven kunnen grote invloed hebben op de gezondheid van medewerkers en de rest van de bevolking. Als mensen niet gezond of minder valide zijn, vermindert meestal hun arbeidsproductie. Ook hun mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving gaan achteruit. Wereldwijd schieten de kosten voor gezondheidszorg omhoog. Voor veel ontwikkelingslanden is dit niet of nauwelijks op te brengen.

Banken zouden alleen moeten investeren in bedrijven die hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gezondheid serieus nemen en die handelen op basis van het voorzorgprincipe. 

Een goed bankenbeleid op het gebied van gezondheid betekent:

  • Alleen investeren in bedrijven die zich houden aan alle ILO-verdragen met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk;
  • Dat bedrijven geen chemicaliën gebruiken waarvan de gevolgen voor mens en milieu op de lange termijn onbekend zijn;
  • Dat bedrijven in de farmaceutische sector hun beleid over toegang tot medicijnen voortdurend verbeteren. In bedrijven die bij voortduring slecht scoren in de Access to Medicine Index, zou niet moeten worden geïnvesteerd.

Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×