Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Financiële sector

Omdat hun geld in alle uithoeken van de wereld wordt ingezet, zijn banken zijn bij uitstek in staat om een rol te spelen bij de maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn om een duurzame en sociaal rechtvaardige toekomst mogelijk te maken. Ze kunnen investeren in nieuwe producten en productieprocessen waarmee energie wordt bespaard en een duurzame energievoorziening wordt bevorderd, waarmee inkomen en ontwikkelingskansen worden geboden in ontwikkelingslanden of waarmee miljoenen mensen toegang tot gezondheidszorg kunnen krijgen.

Deze belangrijke rol kent echter ook een keerzijde: al te vaak worden investeringen door banken gebruikt voor activiteiten die schade toebrengen aan het milieu, mensenrechten of ontwikkelingskansen. Banken zouden voorwaarden moeten stellen aan de leningen die zij aan andere banken verstrekken, om te voorkomen dat via deze omweg hun geld uiteindelijk toch terecht komt bij de bedrijven en overheden waarin zij niet willen investeren. De Eerlijke Bankwijzer vindt het belangrijk dat banken ook op hun bankenbeleid worden getoetst. Een goed bankbeleid zou onder meer de volgende eisen moeten stellen aan andere banken waaraan geld doorgeleend wordt:

  • De bank onderschrijft de UN Global Compact principes en de OESO Richtlijnen;
  • De bank onderschrijft de UNEP Finance Initiative en Principles for Responsible Investment (PRI) verklaringen;
  • De bank heeft een investeringsbeleid ten aanzien van gevoelige sectoren en cruciale thema’s, dat gebaseerd is op internationale verdragen en conventies, richtlijnen opgesteld in overleg tussen alle belanghebbenden, etc.
  • Voor zijn projectfinancieringsactiviteiten onderschrijft de bank de Equator Principles;
  • Deze eisen zouden ook moeten gelden voor het doorlenen van gelden aan multilaterale banken, zoals de Wereldbank Groep, de Europese Investerings Bank en andere regionale ontwikkelingsbanken. 

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer banken op dit onderwerp beoordeelt, vind je in het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×