Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Elektriciteitsproductie

Naast bezwaren die samenhangen met de risico’s van klimaatverandering, hebben kolengestookte energiecentrales andere negatieve effecten zoals de vervuiling van lucht en water. Ook het gebruik van gas voor energieproductie wordt geassocieerd met de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Nucleaire energie wordt beschouwd als een koolstofarme energiebron maar is desondanks ook controversieel vanwege het radioactieve afval en de daarbij behorende risico’s.

Onder de duurzame energiebronnen, zijn grootschalige waterkrachtcentrales het meest controversieel omdat door de bouw van dammen mensen worden verjaagd uit hun huizen en leefgebied, waardoor ze hun middelen van bestaan verliezen. Daarnaast hebben dammen een grote milieu-impact zoals het onderbreken van rivieren en het verstoren van ecosystemen. Kleine waterkrachtprojecten waarbij rivieren niet worden ingedamd leveren energie met lage broeikasgasemissies, maar zonder belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu.

Over het algemeen hebben methodes voor de opwekking van elektriciteit en warmte die gebruik maken van duurzame energiebronnen een lagere uitstoot van broeikasgassen dan fossiele brandstoffen.

Er zijn veel meer beleggingen in duurzame energie nodig om de emissies door productie en gebruik van elektriciteit te reduceren.

Banken moeten rekening houden met de impact van hun beleggingen op klimaatverandering door beleid te ontwikkelen voor de elektriciteitssector.

De Eerlijke Bankwijzer vindt het belangrijk dat banken ook op hun beleid voor elektriciteitsproductie worden getoetst. Een goed beleid bestaat onder andere uit:

  • Het vermijden van risico’s bij damprojecten door de projecten uitgebreid te beoordelen op mogelijke sociale en milieuproblemen;
  • Het voorkomen van negatieve impact op beschermde gebieden die vallen onder de categorieën I-IV van de World Conservation Union, de UNESCO World Heritage Convention en de Ramsar Convention on Wetlands.

Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer banken op dit onderwerp beoordeelt, kan je terugvinden in het laatst verschenen rapport.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×