Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Bonussen

Bonussen kùnnen prestatiebevorderend werken en werknemers stimuleren beter hun best te doen. Bonussen zijn in de praktijk echter regelmatig gekoppeld aan indicatoren die niet het belang van de onderneming als geheel weerspiegelen, en zeker niet het bredere maatschappelijke belang. Bovendien lijkt het verband tussen de financiële prestaties van de onderneming en de hoogte van de bonus vaak zoek.
Korte termijndoelen en excessieve hoogtes kenmerkten de bonuscultuur bij banken. Deze bonuscultuur wordt beschouwd als één van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis en de gevolgen hiervan worden wereldwijd gevoeld.

De Eerlijke Bankwijzer vindt dat een goed bonusbeleid onder andere voldoet aan de volgende elementen:

 • De bonus bedraagt moet uiterst gematigd zijn: maximaal 10% van het vaste jaarsalaris.
 • De bonus moet gekoppeld zijn aan lange termijn doelstellingen.
 • De bonus moet ook gekoppeld zijn aan duurzame, niet-financiële factoren als impact op de samenleving.
 • Het bonusbeleid van banken moet transparant zijn – ook daar waar banken besluiten tot uitzonderingen op hun bonusbeleid.
 • Bonussen moeten teruggevorderd kunnen worden bij wanprestaties.

 • Daarnaast is het van groot belang dat uiterst gematigde en mede op duurzame criteria gebaseerde bonussen niet enkel gelden voor bestuursleden van bankgroepen, maar ook voor alle bestuurders van dochterondernemingen èn zakenbankiers (waaronder medewerkers op de beursvloer).

  Gedetailleerde informatie over de manier waarop de Eerlijke Bankwijzer het bonusbeleid van banken toetst, is te vinden in hoofdstuk 3 van het  laatst verschenen rapport.

   

   

  Thank you for submitting

  Your message has succesfully been placed

  ×