Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren en geef je mening

Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Bonussen

Bonussen kunnen prestatiebevorderend werken en werknemers stimuleren beter hun best te doen. Bonussen zijn echter vaak gekoppeld aan indicatoren die niet het belang van de onderneming als geheel weerspiegelen, en zeker niet het maatschappelijk belang. Bovendien lijkt het verband tussen de financiële prestaties van de onderneming en de hoogte van de bonus vaak zoek. 

Kortetermijndoelen en excessieve hoogtes kenmerkten de bonuscultuur bij banken. Deze bonuscultuur wordt beschouwd als een van de belangrijkste oorzaken van de laatste financiële crisis. De gevolgen hiervan worden wereldwijd gevoeld.

Een goed bonusbeleid van banken betekent onder andere:

 • De bonus moet gematigd zijn: maximaal 10 procent van het vaste jaarsalaris;

 • De bonus moet gekoppeld zijn aan langetermijndoelstellingen;
 • De bonus moet gekoppeld zijn aan duurzame, niet-financiële factoren, zoals risicobeperking en impact op de samenleving;

 • Het bonusbeleid van banken moet transparant zijn – ook daar waar banken besluiten tot uitzonderingen op hun bonusbeleid;

 • Bonussen moeten teruggevorderd kunnen worden bij wanprestaties.
 • Daarnaast is het van groot belang dat deze criteria niet alleen gelden voor bestuursleden van bankgroepen, maar ook voor bestuurders van dochterondernemingen én zakenbankiers (waaronder medewerkers op de beursvloer).

  Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport.

  Thank you for submitting

  Your message has succesfully been placed

  ×