Hoe scoren banken op

Help je bank te verbeteren

Laat banken eerlijker investeren.
Geen geld naar wapens voor dictators, vuile energie en kinderarbeid! 
Oefen invloed uit op jouw bank: stuur een compliment, een klacht of stap over.

Lees meer over Arbeidsrechten

Het beschermen van mensen in hun werkomgeving is een fundamentele verantwoordelijkheid van bedrijven en regeringen. Werknemers hebben recht op:

  • goede arbeidsomstandigheden: veilig en gezond werk, geen discriminatie;

  • goede arbeidsvoorwaarden: beloning, werktijden, voorzieningen, e.d.;

  • respecteren van hun arbeidsrechten, zoals het recht op organisatie en op collectieve onderhandelingen.

Deze basisrechten gelden voor alle werknemers, ongeacht ras, geslacht of religie. Ze helpen een sterke beroepsbevolking te creëren, die bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzaam menselijk kapitaal. Daarnaast dragen arbeidsrechten bij aan de democratisering van samenlevingen, en dus aan een gunstiger vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven.

Alle bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze deze basisrechten respecteren. Het beleid van banken moet ervoor zorgen dat alleen wordt geïnvesteerd in bedrijven die aan deze criteria voldoen.

Lees meer over de beoordeling van banken in ons laatst verschenen rapport. Zie ook het laatste praktijkonderzoek scheepssloperijen.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×