Praktijkonderzoek 'Nederlandse banken en kernwapens' (2013)

Op 14 februari 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van tien Nederlandse bankgroepen in bedrijven die kernwapens produceren.

Achtergrond
Het volledig uitbannen van kernwapens biedt de enige garantie dat deze wapens niet meer gebruikt worden. Bankgroepen moeten op dit punt dan ook hun verantwoordelijkheid nemen en geen financiële relaties onderhouden met kernwapenproducenten.

Welke banken investeren in kernwapens?

  • Zeven banken investeren en beheren gezamenlijk ruim 1,5 miljard euro in twintig producenten van kernwapens. De grootste investeerders in deze bedrijven zijn ING en Aegon, gevolgd door Rabobank en ABN Amro.
  • Drie van de tien onderzochte bankgroepen – ASN Bank, NIBC en Triodos Bank – onderhouden op het moment van onderzoek met geen enkele kernwapenproducent een financiële relatie.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • Delta Lloyd kwam in de week van de publicatie van dit praktijkonderzoek met een verklaring waarin het aangaf investeringen in alle kernwapenproducenten voortaan uit te sluiten.
  • Rabobank publiceerde in dezelfde week een verklaring dat zij niet meer wil investeren in kernwapenproducenten of bedrijven die wapens leveren aan omstreden regimes.
  • SNS Reaal kondigde nader onderzoek aan naar de kernwapenproducent waarin zij volgens de Eerlijke Bankwijzer investeerde.
  • Een jaar later maakte SNS bekend dat het dit onderzochte bedrijf opneemt in de uitsluitingslijst in verband met de betrokkenheid van het bedrijf bij kernwapens.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ’Nederlandse banken en wapens’ (2009)

Op 2 juli 2009 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van bankgroepen die investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en/of bedrijven die betrokken zijn bij wapenhandel met omstreden regimes. 

Achtergrond
Controversiële wapenhandel betreft de leverantie van (belangrijke onderdelen van) wapens en wapensystemen, militaire transportmiddelen en andere militaire goederen aan landen waartegen een wapenembargo geldt, landen die mensenrechten op grote schaal schenden, in een (burger)oorlog verwikkeld zijn, zeer corrupt zijn of een falende/fragiele staat zijn, en arme landen die een groot deel van hun begroting aan wapenaankopen besteden. Vanwege de schadelijke relaties tussen dit soort controversiële wapenhandel enerzijds en armoede en mensenrechten anderzijds, zouden banken niet moeten investeren in bedrijven die actief zijn in controversiële wapenhandel.

Welke banken investeren in controversiële wapens?
Zes van de twaalf onderzochte Nederlandse bankgroepen investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens en/of bedrijven die betrokken zijn bij wapenhandel met omstreden regimes. Alle zes doen ze dat met door klanten beheerd vermogen. Twee van de zes (ING en Rabobank) doen dat daarnaast ook met eigen geld. 

undefined
Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • Eind 2009 scherpten vijf van de zes bekritiseerde banken hun wapenbeleid op diverse punten aan.Enkele concrete zorgpunten bleven bestaan, met name ten aanzien van kernwapens en wapenhandel met omstreden regimes.
  • In recente jaren hebben diverse banken hun wapenbeleid verder aangescherpt, maar niet allemaal.

Lees het persbericht en het onderzoek.

 

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×