Praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken en transparantie & verantwoording’ (2013)

Op 7 november 2013 verscheen het praktijkonderzoek Transparantie en verantwoording. Gekeken is naar hoe transparant banken zijn over hun investeringen, hun eigendomsstructuur (inclusief hun dochterondernemingen), in welke landen ze belasting betalen en hun lobbyactiviteiten richting overheden.

 Achtergrond
Banken dienen een bijdrage aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving te leveren. Transparantie en verantwoording spelen daarbij een belangrijke rol: banken moeten de samenleving inzicht bieden in hun doen en laten - in hun bedrijfsvoering, investeringen en financiële dienstverlening - én de samenleving moet banken kunnen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Welke banken zijn transparant?

 • ASN Bank, NIBC, Triodos en Van Lanschot zijn open over hun investeringen.
 • In tegenstelling tot twee jaar eerder publiceren alle banken (met uitzondering van Delta Lloyd) nu wel hun zakelijke leningen uitgesplitst naar sector/regio.
 • In tegenstelling tot veel andere banken publiceren NIBC en Van Lanschot nu wel een uitsplitsing van de zakelijke leningportfolio.
 • ASN en Triodos publiceren lijsten van alle bedrijven waarin zij investeren. Van Lanschot, Aegon en Delta Lloyd publiceren nu ook uitsluitingslijsten, in tegenstelling tot de meeste andere banken.
 • ABN Amro en NIBC hebben een klachtmechanisme dat ook open staat voor niet-klanten; diverse andere banken nog niet.
 • Positief is dat alle banken sinds december 2012 hun duurzaamheidsbeleid publiceren.
 • Ook zijn vrijwel alle banken open(er) geworden over hun bonusbeleid.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Op 13 maart 2014 organiseerde de Eerlijke Bankwijzer samen met accountancybureau Ernst & Young de leerbijeenkomst ‘Banken en Transparantie’. Deze werd gefaciliteerd door het ministerie van Financiën.
 • In april 2015 nam de Eerlijke Bankwijzer deel aan een stakeholdersoverleg over het belang van grotere transparantie door banken, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
 • In september 2015 publiceerde de NVB haar notitie ‘Helderheid over duurzaamheid’, met hierin o.a. aankondigingen over grotere transparantie over leningen.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken en transparantie’ (2011)

Op 28 september 2011 verscheen het praktijkonderzoek Banken en Transparantie. Gekeken is naar hoe transparant banken zijn over hun investeringen.

Achtergrond
Banken dienen een bijdrage aan een duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving te leveren. Transparantie en verantwoording spelen daarbij een belangrijke rol: banken moeten de samenleving inzicht bieden in hun doen en laten op het gebied van hun bedrijfsvoering, investeringen en financiële dienstverlening. Ook moet de samenleving banken kunnen aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Welke banken zijn transparant?

 • De meeste Nederlandse banken houden een groot deel van hun investeringen geheim. Consumenten kunnen onvoldoende achterhalen in welke bedrijven of overheden hun bank investeert.
 • Ook blijken de meeste bankgroepen niet volledig te voldoen aan internationale richtlijnen voor transparantie (GRI), hoewel ze dit wel pretenderen.
 • Van de elf onderzochte bankgroepen krijgen er acht een ‘onvoldoende’ voor openheid over hun bankinvesteringen en/of vermogensbeheer. De positieve uitzondering vormen beleggingsfondsen van bankgroepen; deze zijn vaak wel transparant.
 • undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Van Lanschot gaf aan dat het in de maatschappelijke jaarrapportage over 2011 informatie wil gaan opnemen over engagement met klanten in de krediet-portefeuille
 • Friesland Bank gaf aan dat het nadrukkelijker de dialoog over maatschappelijke onderwerpen met haar relaties wil opzoeken.
 • In oktober 2011 gaven vertegenwoordigers van negen bankgroepen aan dat zij bereid waren te overwegen om transparantie over investeringen en leningen uit te splitsen naar sectorniveau, zodat het meer inzicht geeft in welke bedrijven(sector) de banken investeren.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×