PageId: 12555

SVG: 6751

PNG: 10180

Praktijkonderzoek  'Toezeggingen van banken' (2015)

Op 7 juli 2015 verscheen het praktijkonderzoek Toezeggingen. In dit onderzoek zijn de toezeggingen en de vervolgstappen van banken naar aanleiding van dertien eerdere praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer onderzocht in de periode van 2009 tot en met 2013.

Welke toezeggingen zijn doorgevoerd?

  • Nederlandse banken nemen concrete stappen om de duurzaamheid van hun investeringen te verbeteren, maar kunnen nog onvoldoende aantonen wat deze stappen in de praktijk opleveren.
  • Rabobank investeert niet meer in de omstreden wapenbedrijven die waren opgenomen in het praktijkonderzoek wapens van de Eerlijke Bankwijzer in 2013.
  • Aegon stopte investeringen in twee omstreden mijnbouwbedrijven.
  • ABN Amro, SNS Reaal en Delta Lloyd stellen harde eisen aan bedrijven om landroof te voorkomen.
  • Rabobank en ABN Amro voerden stevige maatregelen door om schendingen van arbeidsrechten tegen te gaan bij de sloop van schepen.

Welke toezeggingen zijn niet volledig nagekomen of gaan onvoldoende ver?

  • Ondanks dat Aegon, Delta Lloyd, ING en SNS Reaal hun wapenbeleid verbeterden in de afgelopen jaren, investeren ze nog steeds in producenten van kernwapens en/of bedrijven die actief zijn in controversiële wapenhandel.
  • ING beloofde eind 2012 beleid in te voeren om scheepssloop onder slechte arbeidsomstandigheden tegen te gaan, maar heeft dit nog altijd niet gepubliceerd.
  • ABN Amro en ING onderzoeken systematischer dan voorheen of bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen, maar tonen niet precies aan waarop bedrijven onderzocht worden en wanneer dit leidt tot gesprekken met of uitsluiting van deze bedrijven. 
  • Aegon, ABN Amro en ING stellen geen duidelijke eisen aan vleesverwerkingsbedrijven ten aanzien van dierenwelzijn.
  • Rabobank heeft nog geen beleid ter voorkoming van landroof gepubliceerd. 

Lees het persbericht,het Engelstalige onderzoeksrapport of de samenvatting in het Nederlands.

 

undefined

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×