PageId: 10945

SVG: 6751

PNG: 10180

Praktijkonderzoek ‘mijnbouw-, olie- en gasbedrijven en mensenrechten’ (2018)

In oktober 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de leningen van acht banken in mijnbouw-, olie- en gasbedrijven. 

Achtergrond

Ondernemingen kunnen de naleving van mensenrechten beïnvloeden – zowel positief als negatief. Bijvoorbeeld door de manier waarop een bedrijf met zijn personeel omgaat, productieprocessen structureert, en goederen en diensten koopt. Of door hoe het omgaat met inheemse volken in het gebied waar het actief is, of beveiligingsdiensten inzet. Ook in het verlenen van essentiële publieke diensten en de samenwerking met autoriteiten kunnen bedrijven de naleving van mensenrechten beïnvloeden.

Leningen

ABN Amro, ING en Rabobank tussen 2013 en 2016 in totaal 10 miljard euro leenden aan vijf grote mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige schendingen van de mensenrechten. Hieronder zijn het Zweedse Lundin Petroleum, dat tussen 1997 en 2003 naar olie zocht in Zuid-Soedan. In Zweden loopt momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar dit bedrijf, vanwege medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden die strijdende partijen pleegden in het gevecht om controle over de olievelden.

Zware vervuiling

Onder de andere bedrijven waar het rapport van de Eerlijke Bankwijzer op ingaat zijn Freeport-McMoran en Shell. Allebei deze bedrijven zijn betrokken bij schendingen van het recht op voedsel, werk, schoon drinkwater en gezondheid, als gevolg van zware vervuiling van water en landbouwgebied. ING leende aan de vijf bedrijven in totaal bijna 5 miljard euro. ABN Amro leende in totaal 2,4 miljard aan vier van de vijf bedrijven, en Rabobank 3,5 miljard aan twee van de vijf. NIBC, Triodos Bank, de Volksbank (inclusief ASN Bank) en Van Lanschot financierden deze bedrijven niet.

Actie ondernemen

Volgens internationale standaarden horen banken actie te ondernemen richting bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van de mensenrechten zonder de bevolking te compenseren. ING, Rabobank en ABN Amro willen echter niet laten zien of zij dit in de praktijk doen. De Eerlijke Bankwijzer probeerde anderhalf jaar lang de banken ertoe te bewegen mee te werken aan het onderzoek. Volgens de banken was dat niet mogelijk vanwege de klantvertrouwelijkheid, maar in werkelijkheid kan het wel wanneer de klant daar toestemming voor geeft. De banken gaven desgevraagd aan geen pogingen te doen om die toestemming te verkrijgen. 

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Delfstofwinnende bedrijven en mensenrechten’ (2013)

In 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen en beleggingen van bank- en verzekeringsgroepen in mijnbouw- en olie- en gasbedrijven. Wat doen ze om mensenrechtenschendingen te helpen voorkomen of beëindigen? De verschillen in aanpak bleken groot.

 Achtergrond
Ondernemingen kunnen de naleving van mensenrechten beïnvloeden – zowel positief als negatief. Bijvoorbeeld door de manier waarop een bedrijf met zijn personeel omgaat, productieprocessen structureert, en goederen en diensten koopt. Of door hoe het omgaat met inheemse volken in het gebied waar het actief is, of beveiligingsdiensten inzet. Ook in het verlenen van essentiële publieke diensten en de samenwerking met autoriteiten kunnen bedrijven de naleving van mensenrechten beïnvloeden.

Welke banken investeren in mensenrechtenschendingen?

 • ABN Amro en ING scoren ‘zeer slecht’ respectievelijk ‘ruim onvoldoende’ op het gebied van vermogensbeheer. Voor hun bankinvesteringen haalden zij een ‘voldoende’, waar Rabobank blijft steken op ‘ruim onvoldoende’.
 • De vermogensbeheerders van Aegon scoren ‘voldoende’, die van Van Lanschot ‘goed’.
 • De vermogensbeheerders van ASN, Triodos en SNS Reaal halen de hoogst mogelijke score: ‘uitstekend’.
 • De financiële instellingen die in één of meer van de tien delfstofwinnende bedrijven investeren, gaan vrijwel allemaal een kritische dialoog (‘engagement’) met hen aan. Dat kan effectief zijn, maar helaas gaat het tijdens die dialoog te weinig over het voorkomen en beëindigen van mensenrechtenschendingen.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • ABN Amro, ING en SNS Reaal zegden toe er vanaf 2014 (nog) beter voor te zorgen dat zij, via hun investeringen, geen diensten verlenen aan delfstofwinnende bedrijven die te weinig doen tegen mensenrechtenschendingen.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken en buitenlandse landverwerving’ (2012)

In 2012 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van bankgroepen in bedrijven die betrokken kunnen zijn bij buitenlandse landverwerving (ook wel: landroof).

Achtergrond
Vruchtbare landbouwgrond wordt steeds schaarser op de wereld. Investeerders zoeken daarom naar mogelijkheden om land te verwerven voor grootschalige landbouw- of bosbouwproductie. De afgelopen jaren wordt er steeds meer land verworven in ontwikkelingslanden. Als er daarbij geen rekening wordt gehouden met de belangen van de lokale bevolking, dan noemen we dit landroof.

 Welke banken doen te weinig om landroof te voorkomen?

 • Bij landroof wordt vaak de lokale bevolking onrechtmatig van haar land verdreven. De meeste banken doen onvoldoende om dat te voorkomen.
 • Vrijwel alle onderzochte bankgroepen, met name ING, Rabobank, Aegon en ABN Amro, investeren in bedrijven die in ontwikkelingslanden land verwerven voor landbouw, bosbouw of biobrandstoffen. De meeste bankgroepen hebben hiervoor onvoldoende beleid. Bovendien passen zij het beleid dat er wél is, niet structureel en effectief genoeg toe om landroof te voorkomen

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Delta Lloyd voerde in goed overleg met de Eerlijke Bankwijzer nieuw beleid in op landverwerving. Daarin staat een aantal relevante criteria om landroof te voorkomen.
 • SNS Asset Management versterkte zijn sectorbeleid ten aanzien van landverwerving.
 • ABN Amro scherpte zijn beleid aan om landroof te voorkomen. De bank verklaarde dit in zijn instrumenten te gaan toepassen.
 • Rabobank participeert actief in de door de overheid opgezette Land Governance Multi-Stakeholder Dialoog (LGMSD).
 • In de zomer van 2013 gaven diverse banken aan dat zij engagementgesprekken voeren met bedrijven in de palmolie- en houtsector in Indonesië, over landrechten en het voorkomen van ontbossing.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken en mensenrechten’ (2011)

In 2011 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van Nederlandse banken in grondstofwinnende bedrijven die structureel betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen.

Achtergrond
De activiteiten van grondstofwinnende bedrijven (olie en mineralen) gaan vaak gepaard met ernstige schendingen van de mensenrechten van lokale gemeenschappen. Bedrijven hebben bijvoorbeeld een mijn of verwerkingsinstallatie op grondgebied waarvan een lokale gemeenschap economisch afhankelijk is. Maar vaak bieden ze die gemeenschap onvoldoende compensatie, en soms gebruiken ze zelfs dwang en geweld tegen de bevolking.

Welke banken investeren in bedrijven die mensenrechten schenden?

 • ABN Amro scoort ‘slecht’. Het belegt in de drie onderzochte bedrijven (Barrick Gold, Shell en Vedanta), en verstrekte geen informatie waaruit blijkt dat het de bedrijven aanspreekt op negatieve effecten van hun operaties op mensenrechten.
 • ING en Aegon scoren ‘onvoldoende’. De banken zeggen wel de drie bedrijven aan te spreken, maar geven geen enkele informatie over hoe, wat en hoe vaak, en wat de resultaten waren.
 • Van Lanschot scoort ‘matig’. De bank voert wel een intensieve dialoog met alle drie de bedrijven. Daarbij is alleen niet duidelijk vastgelegd dat de investering stopt als het bedrijf niet tijdig de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen beëindigt of minimaliseert.
 • Rabobank scoort ‘matig’. Het voert met Barrick Gold en Shell een intensieve dialoog. Daarbij is alleen niet duidelijk vastgelegd dat de investering stopt als het bedrijf niet tijdig de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen beëindigt of minimaliseert. De Rabobank belegt om financiële redenen niet in Vedanta.
 • SNS scoort ‘matig’. Het onderhoudt met Shell een intensieve dialoog. Daarbij is alleen niet duidelijk vastgelegd dat de investering stopt als het bedrijf niet tijdig de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen beëindigt of minimaliseert.
 • ASN Bank, Friesland Bank en Triodos scoren ‘goed’. Op basis van mensenrechten- en duurzaamheidscriteria investeren zij niet in deze bedrijven.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • SNS Bank heeft er op basis van mensenrechten- en duurzaamheidscriteria voor gekozen niet (meer) te investeren in Barrick Gold en Vedanta.
 • Eind mei 2011 hield de Eerlijke Bankwijzer een expertmeeting. Alle betrokken bankgroepen en een aantal andere financiële instellingen waren erbij. Het belangrijkste doel was te leren van de verschillende praktijkervaringen met engagement. Zo kan er beter worden onderscheiden wat goed engagement is en welke dilemma’s er zijn. De reacties op deze bijeenkomst waren zeer positief.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×