Praktijkonderzoek “Beleggingen in energiebedrijven” 2018 

Achtergrond 

Dit rapport onderzoekt zeven grote banken en zeven grote verzekeraars die actief zijn in Nederland. Hieruit blijkt dat deze 14 financiële instellingen gezamenlijk van 2016 tot en met 2017 een totaalbedrag van 29 miljard euro in aandelen en obligaties van de onderzochte fossiele energiebedrijven belegden. Daarentegen belegden de banken en verzekeraars maar een magere 2 miljard euro in aandelen en obligaties van de onderzochte duurzame energiebedrijven. 

Welke financiele instellingen beleggen in fossiele energiebedrijven?

Drie jaar na het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 steken de grote banken en verzekeraars die actief zijn in Nederland nog steeds teveel geld van hun klanten in fossiele energiebedrijven. Hun beleggingen in fossiele energiebedrijven, zoals gas-, olie- en kolenbedrijven, zijn 15 keer omvangrijker dan die in duurzame energiebedrijven, zoals wind- zon- en geothermie bedrijven. 

Lees het persberichten het onderzoek in het Engels of de Nederlandse samenvatting 

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek 'Elektronica, mijnbouw & urban mining' (2015)

Op 3 september 2014 verscheen het praktijkonderzoek Elektronica, mijnbouw & urban mining. Hierin is onderzocht welke banken investeren in recyclingbedrijven en/of mijnbouwbedrijven.

Achtergrond
Mijnbouw veroorzaakt veel schade aan natuur en milieu en is deels overbodig als er meer metalen hergebruikt worden. Verantwoorde verwerking van elektronica voorkomt bovendien milieuverontreiniging rond sloperijen en stortplaatsen in Afrika en Azië.

Welke banken investeren in mijnbouw en/of in recycling?

 • ING, Rabobank en ABN Amro investeren nauwelijks in recycling van metalen. Zij zijn wel de grootse investeerders in Mijnbouw.
 • SNS Bank en Van Lanschot investeren ook meer in mijnbouw dan in recycling.
 • NIBC investeert alleen in recycling van metalen en niet in mijnbouw
 • ASN, Triodos en Rabobank stimuleren hergebruik en 'circulair ondernemen' bij hun zakelijke klanten. ING doet dat ook, maar steekt ondertussen 279 maal meer geld in mijnbouw dan in recycling.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Naar aanleiding van dit onderzoek hebben ASN, NIBC en Triodos al beloofd om hun investeringen in recyclingbedrijven en het efficiënt omgaan met grondstoffen te verbeteren.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2012)

In 2012 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking. Deze werden vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan klimaatverandering tegengaan. Dit onderzoek gaat in op de vraag: nemen banken hun verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering? 

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking?

 • Nederlandse banken investeerden in 2010 en 2011 fors meer in groene elektriciteit dan daarvoor. Ook staken ze veel minder geld in vervuilende stroom. De investeringen in duurzame elektriciteit stegen met ruim 55 procent ten opzichte van de voorgaande onderzoeksperiode (2007-2009). Ze kwamen uit op ruim 1,5 miljard euro per jaar.
 • ASN Bank, Friesland Bank, NIBC, Rabobank en Triodos investeerden in 2010-2011 uitsluitend in duurzame elektriciteitsopwekking. Daarnaast investeerde ook NIBC fors in duurzame elektriciteit.
 • AEGON Bank ging van 11 naar 83 procent.
 • ING Bank heeft zijn duurzame percentage ook duidelijk verbeterd: van 46 naar 72 procent.
 • Achterblijver is ABN Amro: van 46 naar 47 procent.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
Dit praktijkonderzoek was een herhaling van een eerste meting, in 2010. De meeste banken bleken procentueel meer te zijn gaan investeren in duurzame elektriciteit, ten opzichte van hun investeringen in ‘grijze’ energie. Sommige banken investeerden ook in absolute bedragen meer in duurzame elektriciteit.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2010)

In 2010 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking. Deze werden vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan klimaatverandering tegengaan. Dit onderzoek gaat in op de vraag: nemen banken hun verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering?

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking en welke in fossiele? 
De meeste banken die in elektriciteitsopwekking investeren, doen dat meer in fossiele dan in duurzame elektriciteit. Voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, moet er de komende twintig jaar twee keer zoveel geïnvesteerd worden in duurzame als in fossiele elektriciteit.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

Enkele maanden voor publicatie van het praktijkonderzoek publiceerden de CEO’s van tien grote Nederlandse banken, na een goede dialoog met de Eerlijke Bankwijzer, een gezamenlijke oproep aan de regering. Hierin committeerden ze zich:

 • aan een temperatuurstijging van maximaal 2 graden.
 • Ze spraken de intentie uit meer te investeren in duurzame energie en beloofden mee te werken aan het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.
 • Ze riepen de regering op een wettelijk meerjarensysteem in te voeren, om investeringen in duurzame energie te bevorderen.

Twaalf banken gaven aan te willen meewerken aan een vervolgmeting.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×