Praktijkonderzoek ‘Bankinvesteringen in fossiele brandstoffen en duurzame energie’ (2015)

Op 5 november 2015 verscheen het praktijkonderzoek naar de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen dan wel duurzame energie.

Achtergrond
De belangrijkste manier om de CO2-uitstoot, en daarmee het broeikaseffect, te verminderen is het beperken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Wanneer banken financiering verstrekken aan bedrijven in sectoren waarin fossiele brandstoffen worden gebruikt of gewonnen, dan financieren zij de uitstoot van broeikasgassen. Wanneer banken echter bedrijven financieren die actief werken aan duurzame energie, dan leveren ze juist een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering.

Welke banken investeren in fossiele brandstoffen?

  • ING investeert acht keer meer in fossiele dan in duurzame energie. Van de minimaal 30 miljard dollar die de onderzochte banken in de afgelopen vijf jaar in fossiele energiebedrijven investeerden, komt maar liefst 25 miljard dollar voor rekening van ING. Zij investeert daarmee fors in fossiele energiebedrijven. 
    undefined
  • ABN Amro en AEGON zijn ook relatief grote investeerders in fossiele energiebronnen. Rabobank leent ongeveer evenveel uit aan fossiele- als aan duurzame bedrijven in de energiesector, maar verlaagde haar investeringen in de fossiele energiesector in recente jaren wel.

  • Van Lanschot en SNS Bank N.V. lenen niet aan energiebedrijven, maar beleggen wel in fossiele brandstoffenbedrijven.

  • Delta Lloyd belegt in duurzame energieopwekking. Zij investeert daarnaast nog wel veel in fossiele energiebedrijven, maar reduceerde die beleggingen in de afgelopen jaren.

  • ASN Bank, Triodos en NIBC scoren veruit het beste in het onderzoek. NIBC investeert niet in de fossiele brandstoffenbedrijven. Triodos Bank en ASN bank investeren alleen in duurzame energie.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • De CEO’s van elf Nederlandse banken hebben een dag voor lancering van het rapport een gezamenlijk klimaatstatement gelanceerd. Volgens de Eerlijke Bankwijzer werd dit als relevant en sympathiek, maar ook als een te vrijblijvend statement gezien. Lees de reactie van de Bankwijzer op de klimaatstatement
  • ING kondigt op vrijdag 27 november 2015 aan om te stoppen met het financieren van nieuwe kolenbedrijven. Lees de reactie van de Bankwijzer hierop

Lees het persbericht en het onderzoek in het Engels of de Nederlandse samenvatting

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×