PageId: 22839

SVG: 6751

PNG: 10180

Praktijkonderzoek '' Banken schieten tekort in aanpak ongelijkheid vrouw en man''

Op 8 maart 2022 verscheen het praktijkonderzoek naar de aanpak van Nederlandse banken van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 


De Eerlijke Bankwijzer maakte bekend dat zes van de zeven onderzochte banken zich onvoldoende inzetten om ongelijkheid tussen man en vrouw tegen te gaan. Zo scoren in ons onderzoek de meeste Nederlandse banken nog steeds een onvoldoende op de thema’s ‘vrouwenrechten’ en ‘aanpak van ongelijkheid’. Dit geldt voor de Rabobank, ABN AMRO, Triodos Bank, Van Lanschot, ING en NIBC. Alleen de Volksbank scoort goed.
De lage scores zijn vooral te wijten aan een blinde vlek bij de leningen en beleggingen van banken. Banken hebben immers niet alleen de verantwoordelijkheid deze ongelijkheid in hun eigen bedrijf aan te pakken, maar ook via hun leningen en beleggingen. Voor de meeste banken heeft dit nog steeds veel te weinig prioriteit.

Welke banken scoren goed?
Alleen de Volksbank scoort een 9. De bank pakt ongelijkheid tussen vrouw en man aan zowel binnen de bankorganisatie, als in zijn leningen en beleggingen.

Welke banken scoren niet goed?
Rabobank, ABN AMRO, Triodos Bank, Van Lanschot, ING en NIBC scoren allemaal onvoldoende en krijgen een score 4 of lager. Zij pakken vooral de ongelijkheid tussen man en vrouw bij de bedrijven waarin ze investeren niet goed aan. Bunq investeert niet in bedrijven en is daarom alleen beoordeeld op genderongelijkheid binnen de eigen bankorganisatie. Hierop scoort het slecht.

Genderongelijkheid binnen de bankorganisaties
Wat betreft genderongelijkheid binnen de bankorganisaties hebben enkele banken een inhaalslag gemaakt. Dat zijn Rabobank, ABN AMRO, Van Lanschot, Triodos en NIBC. Ze zijn er echter nog niet. De Volksbank doet het goed. ING heeft geen verbetering laten zien in vergelijking met twee jaar geleden. Bunq scoort op dit onderdeel slecht.
Het loonverschil tussen vrouwen en mannen in de financiële sector behoort tot de grootste in de Nederlandse economie. Werkende vrouwen verdienden in Nederland in 2021 gemiddeld 6,9 procent minder dan mannen. In de financiële sector is dit verschil 23,8 procent. Slechts drie van de acht banken rapporteren over maatregelen om deze kloof te dichten: ABN AMRO, Van Lanschot Kempen en de Volksbank.
Het goede nieuws is dat alle beursgenoteerde banken dit jaar voldoen aan het minimale wettelijke streefcijfer van 33 procent vrouwen in de raad van commissarissen. Bij een aantal banken is dat 40 procent. Het is wel nog steeds wachten op de eerste vrouwelijke CEO van een Nederlandse bank.

Genderongelijkheid bij bedrijven waarin banken investeren
Er is in  het onderzoek ook gekeken naar de financiering van acht supermarkten waarbij eerder schendingen van vrouwenrechten in de toeleveringsketen waren vastgesteld. ABN AMRO, ING, Rabobank en Van Lanschot verstrekten samen voor 1,2 miljard euro aan leningen en belegden voor 67 miljoen in deze supermarkten. In enkele toeleveringsketens van deze supermarkten is behalve van een loonkloof ook sprake van seksuele intimidatie, misbruik en geweld. In de Thaise garnalensector werken vrouwen onder gevaarlijke omstandigheden en met buitensporige werktijden, en verdienen 28,7 procent minder dan mannen. In Brazilië verdienen koffiearbeidsters 16 procent minder dan hun mannelijke collega’s.

Barbara Oosters, projectleider Eerlijk Bankwijzer: ‘De meeste Nederlandse supermarkten zijn hier, na maatschappelijke druk, mee aan de slag gegaan, een aantal nog niet. Banken investeren stevig in deze supermarkten en moeten dus bij de achterblijvers aandringen op het respecteren van vrouwenrechten in hun toeleveringsketens. Alleen de Volksbank eist dit van zijn klanten. Andere banken zoals ABN AMRO zeggen hiermee aan de slag te gaan, maar dit had allang staand beleid moeten zijn. De grootste bank, ING, doet nog steeds niets. Dat moet veranderen.’

 

Lees hier het persbericht en het onderzoeksrapport en de Nederlandstalige samenvatting.

Praktijkonderzoek 'From glass ceilings to factory floors: Dutch banks' actions on gender'

Op 5 maart 2020 verscheen het praktijkonderzoek naar de aanpak van Nederlandse banken van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Achtergrond
Voor het onderzoek keek de Bankwijzer naar tien mijnbouw-, elektronica-, papier- en kledingbedrijven waar het risico op geweld tegen vrouwen groot is en de gezondheid van vrouwen gevaar loopt. ABN Amro, ING en Rabobank lenen bij elkaar voor miljarden dollars aan deze bedrijven. Het is de eerste keer dat de Eerlijke Bankwijzer dit onderwerp heeft onderzocht.

De mijnbouw is een voorbeeld van een sector die berucht is als het gaat om schendingen van vrouwenrechten. Vrouwen krijgen rondom mijnen vaak te maken met gevaarlijke chemicaliën en geweld. ING leent ruim 2 miljard dollar aan drie onderzochte mijnbouwbedrijven, ABN Amro 1,7 miljard aan drie mijnbouwbedrijven, en Rabobank 1,1 miljard aan één bedrijf. Geen van deze banken rapporteert over de vraag of ze deze bedrijven aanspreken op de rechten en gezondheid van vrouwen.

De Volksbank en Triodos eisen van bedrijven waarin zij beleggen een zerotolerancebeleid op discriminatie van vrouwen. Andere banken doen dit niet. En hoewel het VN-agentschap UN Women hiervoor heldere aanbevelingen doet, heeft geen enkele bank beleid dat specifiek gericht is op bevordering van alle aspecten van gelijkstelling van mannen en vrouwen.

Vier van de zeven onderzochte banken voldoen niet aan het wettelijk streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen aan de top, dat wil zeggen in de Raad van Bestuur én de Raad van Commissarissen. NIBC en Van Lanschot hebben minder dan 30 procent vrouwelijke commissarissen, ING minder dan 30 procent vrouwen in de Raad van Bestuur. In ING’s Executive Board zit zelfs geen enkele vrouw. ABN Amro haalt het minimum niet voor zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen. Geen van de zeven onderzochte banken heeft een vrouwelijke CEO aan het hoofd.

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen in de financiële sector behoort tot het grootste in de Nederlandse economie, en nam de laatste jaren toe. Slechts twee banken, de Volksbank en NIBC, monitoren loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers en nemen maatregelen om deze te verkleinen. De Volksbank, waaronder ASN Bank en SNS vallen, toont de grootste inzet als het gaat om verbetering van de positie van vrouwen. Daarmee behaalt de Volksbank als enige een groene score in dit praktijkonderzoek.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×