PageId: 12543

SVG: 6751

PNG: 10180

Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2012)

In 2012 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking. Deze werden vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan klimaatverandering tegengaan. Dit onderzoek gaat in op de vraag: nemen banken hun verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering? 

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking?

  • Nederlandse banken investeerden in 2010 en 2011 fors meer in groene elektriciteit dan daarvoor. Ook staken ze veel minder geld in vervuilende stroom. De investeringen in duurzame elektriciteit stegen met ruim 55 procent ten opzichte van de voorgaande onderzoeksperiode (2007-2009). Ze kwamen uit op ruim 1,5 miljard euro per jaar.
  • ASN Bank, Friesland Bank, NIBC, Rabobank en Triodos investeerden in 2010-2011 uitsluitend in duurzame elektriciteitsopwekking. Daarnaast investeerde ook NIBC fors in duurzame elektriciteit.
  • AEGON Bank ging van 11 naar 83 procent.
  • ING Bank heeft zijn duurzame percentage ook duidelijk verbeterd: van 46 naar 72 procent.
  • Achterblijver is ABN Amro: van 46 naar 47 procent.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
Dit praktijkonderzoek was een herhaling van een eerste meting, in 2010. De meeste banken bleken procentueel meer te zijn gaan investeren in duurzame elektriciteit, ten opzichte van hun investeringen in ‘grijze’ energie. Sommige banken investeerden ook in absolute bedragen meer in duurzame elektriciteit.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2010)

In 2010 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking. Deze werden vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan klimaatverandering tegengaan. Dit onderzoek gaat in op de vraag: nemen banken hun verantwoordelijkheid bij het tegengaan van klimaatverandering?

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking en welke in fossiele? 
De meeste banken die in elektriciteitsopwekking investeren, doen dat meer in fossiele dan in duurzame elektriciteit. Voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, moet er de komende twintig jaar twee keer zoveel geïnvesteerd worden in duurzame als in fossiele elektriciteit.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

Enkele maanden voor publicatie van het praktijkonderzoek publiceerden de CEO’s van tien grote Nederlandse banken, na een goede dialoog met de Eerlijke Bankwijzer, een gezamenlijke oproep aan de regering. Hierin committeerden ze zich:

  • aan een temperatuurstijging van maximaal 2 graden.
  • Ze spraken de intentie uit meer te investeren in duurzame energie en beloofden mee te werken aan het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.
  • Ze riepen de regering op een wettelijk meerjarensysteem in te voeren, om investeringen in duurzame energie te bevorderen.

Twaalf banken gaven aan te willen meewerken aan een vervolgmeting.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×