Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2012)

Op 7 mei 2012 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van de investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit onderzoek probeert een indicatie te geven van de mate waarin de banken hun verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van klimaatverandering.

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking?

  • Nederlandse banken hebben in 2010 en 2011 fors meer geïnvesteerd in groene elektriciteit en staken veel minder geld in vervuilende stroom dan daarvoor. De investeringen door banken in duurzame elektriciteit stegen ten opzichte van de vorige onderzoeksperiode (2007 t/m 2009) met ruim 55 procent tot ruim 1,5 miljard euro per jaar.
  • ASN Bank, Friesland Bank, NIBC, Rabobank en Triodos Bank investeerden in 2010-2011 uitsluitend (voor 100%) in duurzame elektriciteitsopwekking. Daarnaast investeerde ook NIBC fors in duurzame elektriciteit.
  • AEGON Bank ging van 11% naar 83%.
  • ING Bank heeft zijn duurzame percentage ook duidelijk verbeterd: van 46% naar 72%.
  • Achterblijver is ABN AMRO Bank, die van 46 naar 47% ging.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
Dit praktijkonderzoek betrof een herhaling van de eerste meting in 2010. Uit het vervolgonderzoek bleek, in vergelijking met het eerste praktijkonderzoek over duurzame elektriciteit twee jaar eerder, dat de meeste banken procentueel meer investeerden in duurzame elektriciteit (in vergelijking met hun investeringen in ‘grijze’ energie). Sommige banken investeerden ook in absolute cijfers meer in duurzame elektriciteit.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Investeringen in duurzame elektriciteitsopwekking’ (2010)

Op 19 mei 2010 verscheen het praktijkonderzoek naar de omvang van de investeringen van Nederlandse banken in duurzame elektriciteitsopwekking vergeleken met hun totale investeringen in de elektriciteitssector.

Achtergrond
Duurzame elektriciteitsopwekking kan bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Dit onderzoek probeert een indicatie te geven van de mate waarin de banken hun verantwoordelijkheid nemen bij het tegengaan van klimaatverandering.

Welke banken investeren in duurzame elektriciteitsopwekking en welke in fossiele?
De meeste banken die in elektriciteitsopwekking investeren doen dat meer in fossiele dan in duurzame elektriciteit. Voor een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius, moet er de komende twintig jaar twee keer zoveel geïnvesteerd worden in duurzame elektriciteit als in fossiele stroom.undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
Al enkele maanden voor de publicatie van het genoemde praktijkonderzoek publiceerden de CEO’s van tien grote Nederlandse banken, na een goede dialoog met de Eerlijke Bankwijzer, een gezamenlijke oproep aan de regering.

Hierin committeerden ze zich aan het belang dat de temperatuurstijging niet meer dan 2 graden mag bedragen. Ook spraken zij de intentie uit om meer te investeren in duurzame energie, beloofden ze mee te werken aan genoemd praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer en deden ze een oproep aan de regering om een wettelijk meerjarensysteem in te voeren om investeringen in duurzame energie te bevorderen. Twaalf banken gaven aan mee te willen werken aan een tweede meting van de investeringen in duurzame elektriciteit.

Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×