Praktijkonderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en veetransport’ (2013)

Op 9 juli 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in veetransport. Voor de bankgroepen die bij transporten betrokken zijn is ook gekeken hoe de bankgroepen de transporten proberen te verminderen of te vervangen en hoe zij het dierenwelzijn tijdens de transporten proberen te verbeteren.

Achtergrond
Dagelijks vinden er meer dan duizend veetransporten plaats in Europa. Miljoenen dieren worden ieder jaar van en naar Nederland vervoerd op weg naar het slachthuis of een vetmesterij. Transport is een stressvolle aangelegenheid voor landbouwhuisdieren. De grootste bedreigingen voor dieren bestaan uit slechte ventilatie, te weinig ruimte, gebrek aan voer en water. Het transport van dieren kan leiden tot uitputting, uitdroging, stress, verwonding, ziekte en zelfs sterfte.

Welke banken investeren in veetransport?

  • Vijf Nederlandse bankgroepen investeren in veetransporteurs en vleesverwerkende bedrijven zonder na te gaan of die bedrijven het welzijn van de dieren kunnen garanderen.
  • ABN Amro, ING Groep en Rabobank financieren bedrijven die nauw betrokken zijn bij veetransport. De banken veronderstellen daarbij ten onrechte dat het naleven van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over veetransport afdoende is. Deze regels garanderen volgens dierenbeschermingsorganisaties echter niet het welzijn van dieren tijdens transport.
  • Vermogensbeheerders van Aegon, ING Groep en SNS Reaal beleggen in aandelen of obligaties van internationale veetransporteurs en vleesverwerkers. Ook zij scoren slecht in het onderzoek.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • Geen van de genoemde bankgroepen heeft tot op heden een toezegging gedaan om het investeringsbeleid voor veetransport aan te scherpen en instrumenten als screening en engagement effectiever in te zetten ten behoeve van het tegengaan van misstanden rondom veetransport.
  • Wel hebben twee grote banken deelgenomen aan een leerbijeenkomst die de initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer begin 2014 in aansluiting op het praktijkonderzoek organiseerden. Op dit moment is nog niet duidelijk of er op dit onderwerp vervolgstappen van de banken zijn te verwachten, en zo ja welke.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ’Nederlandse banken en varkenshouderijen’ (2011)

Op 5 juli 2011 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in varkenshouderijen. Hierin werd onderzocht of het handelen op het gebied van huisvestingsmethoden en dierenwelzijn in overeenstemming is met de criteria die door de Eerlijke Bankwijzer zijn geformuleerd

Achtergrond
Veel Nederlandse en buitenlandse varkenshouderijbedrijven maken gebruik van beperkende huisvestingsmethoden, waarin onder meer de leefoppervlakte per varken heel beperkt is. Daardoor staat het welzijn van varkens onder druk, onder andere omdat zij worden gehouden in omstandigheden die pijn, stress en/of ziektes kunnen veroorzaken. In de biologische varkenshouderij is de huisvestingssituatie voor varkens veel beter. Dieren hebben meer vierkante meters tot hun beschikking, evenals daglicht en een vrije uitloop naar buiten.

Welke banken investeren in dierenleed?

  • De drie banken die het meeste geld uitlenen aan Nederlandse varkenshouderijen doen te weinig om de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. Rabobank, ABN Amro en ING scoren ‘matig’. Volgens het onderzoek proberen de banken weliswaar betere huisvesting te stimuleren door varkensbedrijven hierop aan te spreken of voordeeltjes bij de financiering te geven, maar dat leidt niet tot ruimere varkensstallen.
  • Uit het onderzoek blijkt verder dat zes van de elf onderzochte financiële instellingen ‘slecht’ scoren bij het beleggen in buitenlandse, beursgenoteerde varkenshouderijen.

undefined
Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

  • De zes bankgroepen (naast ING en Rabobank ook Aegon, Delta Lloyd, Friesland Bank en SNS Reaal) proberen op geen enkele aantoonbare manier verbeteringen in de huisvesting voor varkens voor elkaar te krijgen.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×