Praktijkonderzoek ‘Risking animal welfare – Case study on investments in chicken and pig meat production’ (2018)

Op 28 februari 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in bedrijven in de keten van grootschalige, zeer dieronvriendelijke vleesindustrie.

Achtergrond
Het onderzoek ging over bedrijven die kippen- en varkensvlees produceren en verkopen en in de praktijk veelal ver ondermaatse dierenwelzijnsnormen hanteren. Zo staan zeugen vaak in kooien, worden biggetjes onverdoofd gecastreerd, zitten plofkippen opeengepakt in fabrieken en worden de dieren op omstreden wijze geslacht. Nederlandse banken staan op de zevende plek van grootste investeerders in deze grootschalige vleesproducenten.Welke banken investeren in deze bedrijven?

 • Rabobank is met € 6,8 miljard verreweg de grootste financier. In 2017 investeerde Rabobank € 1 miljard in Tyson Foods.
 • Ook kon Tyson Foods tussen 2012 en 2017 rekenen op geld van ABN Amro (€ 45 miljoen) en ING (€ 44 miljoen).

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Rabobank verbeterde in april 2018 het dierenwelzijnsbeleid na publicatie van het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer en een daaropvolgende campagne van World Animal Protection. Het nieuwe beleid bevat onder meer het streven klanten te bewegen wereldwijd vóór 2025 af te stappen van kooien voor leghennen en over te schakelen naar groepshuisvesting voor zeugen.
 • Ook neemt Rabobank in haar nieuwe beleid afscheid van bontproductie en het investeren in dolfinaria.

Lees het persbericht en het onderzoek

Beknopt praktijkonderzoek ‘Stalbranden’ (2017)

Op 19 oktober 2017 verscheen het beknopt praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlanse banken in bedrijven die betrokken waren bij de stalbranden in 2017.

Achtergrond
Een kip, varken of koe liep in 2017 een duizend keer grotere kans door brand om te komen in een stal dan een burger in Nederland in een woning. Terwijl maar één op de 184 woningbranden waarvoor de brandweer uitrukt dodelijk is, hebben in de pluimveehouderij vier op de vijf van dergelijke branden fatale gevolgen – voor enorme aantallen dieren. Al in 1997 pleitte het Wetenschappelijk diergeneeskundig comité van de Europese Commissie voor maatregelen in de varkenshouderij, voor snelle detectie, brandpreventie, brandbestrijding en snelle evacuatie van alle dieren bij brand. Twintig jaar later is van die maatregelen nog steeds geen sprake. De Eerlijke Bankwijzer riep de banken op maatregelen zoals het plaatsen van brandmelders als voorwaarde voor financiering te stellen.

Welke banken investeren in deze bedrijven
ING, ABN Amro en Rabobank financieren de bedrijven waar in de zomer van 2017 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Tot nu toe zijn de maatregelen van banken om brandveiligheid te garanderen ondermaats.

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Concrete toezeggingen deden de banken nog niet. Wel willen zij verder met de Eerlijke Bankwijzer in gesprek en een rol spelen bij het terugdringen van het aantal slachtoffers van stalbranden. Hoe is nog onduidelijk.
 • ING gaf in haar jaarverslag over 2017 aan met klanten in dialoog te zijn over het terugdringen van stalbranden.

Lees het persbericht en het nieuwsbericht

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en veetransport’ (2013)

In 2013 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van Nederlandse banken in veetransport. Er is bekeken hoe bankgroepen transporten proberen te verminderen of vervangen, en het dierenwelzijn tijdens transporten proberen te verbeteren.

Achtergrond
Jaarlijks worden er miljoenen dieren van en naar Nederland vervoerd op weg naar het slachthuis of een vetmesterij. Transport is een stressvolle aangelegenheid voor landbouwhuisdieren. Grootste boosdoeners: slechte ventilatie, te weinig ruimte, en gebrek aan voer en water. Het transport van dieren kan leiden tot uitputting, uitdroging, stress, verwonding, ziekte, en sterfte.

Welke banken investeren in veetransport?

 • Vijf Nederlandse bankgroepen investeren in veetransporteurs en vleesverwerkende bedrijven zonder na te gaan of die het welzijn van de dieren garanderen.
 • ABN Amro, ING en Rabobank financieren bedrijven die nauw betrokken zijn bij veetransport. De banken denken dat het naleven van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving over veetransport genoeg is. Dat is niet zo. Deze regels garanderen volgens dierenbeschermingsorganisaties namelijk niet het welzijn van dieren tijdens transport.
 • Vermogensbeheerders van Aegon, ING en SNS Reaal beleggen in aandelen of obligaties van internationale veetransporteurs en vleesverwerkers. Ook zij scoren slecht in het onderzoek.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Geen van de genoemde bankgroepen heeft tot nu toe toegezegd dat ze het investeringsbeleid voor veetransport zullen aanscherpen. Ook zeggen ze niets over het inzetten van instrumenten als screening en engagement tegen misstanden rondom veetransport.
 • Wel deden twee grote banken mee aan een leerbijeenkomst van de Eerlijke Bankwijzer begin 2014, in aansluiting op het onderzoek. Het is nog niet duidelijk of banken vervolgstappen zullen zetten, en zo ja welke.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ’Nederlandse banken en varkenshouderijen’ (2011)

In 2011 verscheen het praktijkonderzoek naar investeringen van Nederlandse banken in varkenshouderijen. Voldoen de huisvesting en het dierenwelzijn aan de criteria van de Eerlijke Bankwijzer?

Achtergrond
Veel Nederlandse en buitenlandse varkenshouderijen gebruiken beperkende huisvestingsmethoden, waarin varkens onder meer een heel klein leefoppervlak hebben. Hierdoor staat het welzijn van varkens onder druk: de omstandigheden kunnen pijn, stress en/of ziektes veroorzaken. In de biologische varkenshouderij is de huisvestingssituatie veel beter. Dieren hebben meer ruimte, en ook daglicht en een vrije uitloop naar buiten.

Welke banken investeren in dierenleed?

 • De drie banken die het meeste geld uitlenen aan Nederlandse varkenshouderijen doen te weinig om de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. Rabobank, ABN Amro en ING scoren ‘matig’. De banken proberen wel betere huisvesting te stimuleren door varkensbedrijven hierop aan te spreken of voordeeltjes bij de financiering te geven. Dat leidt echter niet tot ruimere varkensstallen.
 • Zes van de elf onderzochte financiële instellingen scoren ‘slecht’ bij het beleggen in buitenlandse, beursgenoteerde varkenshouderijen.

undefined
Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • De zes bankgroepen (ING, Rabobank, Aegon, Delta Lloyd, Friesland Bank en SNS Reaal) proberen op geen enkele aantoonbare manier verbeteringen in de huisvesting voor varkens voor elkaar te krijgen.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×