PageId: 20486

SVG: 6751

PNG: 10180

Beknopt praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken en corruptie’ (2019)

Op 21 februari 2019 verscheen het beknopt praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in bedrijven die betrokken zijn langdurige corruptieschandalen.

Achtergrond
In veel landen worden in het zakenleven en binnen overheden giften uitgewisseld in ruil voor wederdiensten. Ze kunnen zich laten verleiden tot gunsten die slecht zijn voor het algemeen belang. Dit brengt grote risico’s met zich mee. De overheid loopt belastinginkomsten mis. Publiek geld komt in privéhanden, in plaats van te worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Ook kan corruptie leiden tot onverantwoorde plundering van natuurlijke hulpbronnen als delfstoffen, hout en edelmetalen.
Welke banken financieren bedrijven die betrokken zijn bij corruptieschandalen?

  • ABN Amro leende tussen 2014-2017 in totaal 2,6 miljard US dollar aan Gunvor, Shell en SBM Offshore. ABN Amro geeft geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
  • ING leende gedurende deze periode in totaal 3,5 miljard dollar aan de bedrijven Odebrecht, Gunvor, Shell en SBM Offshore. ING geeft geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
  • Rabobank leende 2,6 miljard dollar aan Gunvor en SBM Offshore. Rabobank geeft geen openheid over of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
  • Van Lanschot belegde 394 miljoen dollar in aandelen in Shell en SBM Offshore. Ook geeft Van Lanschot geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
  • Bij de Volksbank (ASN Bank en SNS Bank), NIBC en Triodos, zijn geen leningen aan of investeringen in deze bedrijven gevonden boven de drempelwaarde van 1 miljoen dollar in dit onderzoek.

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
Geen van de banken heeft inhoudelijk gereageerd op herhaalde verzoeken van de Eerlijke Bankwijzer in voorjaar en najaar 2018 om te reageren op de bevindingen van dit onderzoek en of men pogingen heeft ondernomen om deze bedrijven aan te sporen om zich te onthouden van corruptie.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×