PageId: 12547

SVG: 6751

PNG: 10180

Praktijkonderzoek ‘Financiering granietimporteurs door Nederlandse banken (2017)

Op 14 december 2017 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in granietimporteurs die fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten schenden, waaronder kinderarbeid

Achtergrond
India is wereldwijd de grootste exporteur van graniet. Graniet is onder andere populair als materiaal voor keukenbladen. Eerder dit jaar bleek al dat de winning van graniet te vaak gepaard gaat met schending van fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten, inclusief kinderarbeid. Ook Nederlandse importeurs kopen graniet uit steengroeven waar structureel misstanden plaatsvinden.

Welke banken investeren in deze bedrijven?
ING en Rabobank hebben kredieten verstrekt aan drie granietimporteurs die graniet inkopen uit steengroeven waar kinderarbeid en schuldslavernij zijn aangetoond. ING en Rabobank zouden heldere, tijdgebonden afspraken moeten maken met hun klanten over goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor werknemers, en over de uitbanning van kinderarbeid en schuldslavernij. En de banken dienen deze klanten aan te sporen om contractueel afspraken te maken met hun toeleveranciers, gericht op het voorkomen of beëindigen van schending van arbeidsrechten.

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?
In haar jaarverslag 2017 meldt Rabobank dat het met twee nieuwe klanten in dialoog is gegaan over kinderarbeid.

Lees het persbericht en het rapport

Praktijkonderzoek 'Leefbaar Loon en vakbondsrechten' (2016)

Het beleid van de grote Nederlandse banken op vakbondsrechten en loon van werknemers in de kleding- en elektronicasector ziet er op papier goed uit, maar scoort in de praktijk op veel punten net een voldoende. Vooral Aegon en Delta Lloyd konden niet duidelijk maken hoe zij zich in de praktijk inzetten voor een leefbaar loon en vakbondsvrijheid bij de bedrijven waarin ze beleggen. 

undefined

Hoe scoren de banken?

 • Aegon heeft op papier een goed (8) arbeidsrechtenbeleid, maar scoort het slechtst (2) in het onderzoek. Aegon kon niet aantonen hoe zij zich als vermogensbeheerder inzet voor een leefbaar loon en vakbondsvrijheidbij de bedrijven waarin ze beleggen.
 • Delta Lloyd heeft een ruim voldoende (7) arbeidsrechtenbeleid, maar scoort ruim onvoldoende (3) in het onderzoek. Ook Delta Lloyd kon niet aantonen hoe zij zich als vermogensbeheerder inzet voor een leefbaar loon en vakbondsvrijheidbij de bedrijven waarin ze beleggen.
 • ABN Amro heeft een zeer goede beleidsscore (9) als het gaat om arbeidsrechten, maar scoort in de praktijk voldoende (6). ABN Amro kan als  vermogensbeheerder en kredietverstrekker meer doen om bedrijven aan te sporen zich in te zetten voor  leefbaar loon en vakbondsvrijheid in hun toeleveringsketens. 
 • Rabobank heeft op papier een zeer goed (9) arbeidsrechtenbeleid, maar scoort in de praktijk voldoende (6). Rabobank kan als kredietverstrekker meer doen om bedrijven aan te sporen zich in te zetten voor een leefbaar loon en vakbondsvrijheid in hun toeleveringsketens.

 • ING heeft met een 9 een zeer goede beleidsscore, maar scoort in het onderzoek voldoende (6). Ook zij kan als kredietverstrekker meer doen om bedrijven aan te sporen zich in te zetten voor een leefbaar loon en vakbondsvrijheid in hun toeleveringsketens.
 • Van Lanschot heeft een zeer goed arbeidsrechtenbeleid (9) en scoort ruim voldoende (7) in het onderzoek. De bank kan als vermogensbeheerder meer doen om  de bedrijven waarin ze belegt aan te zetten tot actie voor betaling van een leefbaar loon en vakbondsvrijheid.

 • SNS Bank N.V. heeft een uitstekend (score 10) arbeidsrechtenbeleid en past dat ook zeer goed (score 9) toe in de praktijk.
 • ASN Bank heeft een uitstekend arbeidsrechtenbeleid (score 10) en past dat ook uitstekend (10) toe in de praktijk.
 • Triodos heeft een uitstekend arbeidsrechtenbeleid (score 10) en past dat ook uitstekend (score 10) toe in de praktijk. 

Lees het volledige persbericht en het onderzoek in het Engels of de Nederlandse samenvatting

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse bankgroepen en scheepssloperij’ (2012)

Op 15 november 2012 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in zeescheepvaartbedrijven die werknemers onder slechte arbeidsomstandigheden laten werken.

Arbeidsrechten
Dit praktijkonderzoek richt zich op de arbeidsomstandigheden in scheepssloperijen. In de vijf landen waar de meeste schepen worden gesloopt – Bangladesh, India, China, Pakistan en Turkije – zijn de arbeidsomstandigheden niet conform de normen van de International Labour Organisation (ILO). In Bangladesh, India en Pakistan wordt meestal de ‘beaching methode’ gebruikt: schepen worden het strand opgevaren en vervolgens gesloopt. Daarbij komen giftige stoffen vrij, die schadelijk zijn voor mens, milieu en dier.

Welke banken investeren in scheepsslopen?

 • ABN Amro, Friesland Bank, ING, NIBC en Rabobank financierden de afgelopen vijf jaar één of meer zeescheepvaartbedrijven die 150 zeeschepen lieten slopen in landen als India en Bangladesh, vaak onder slechte arbeidsomstandigheden.
 • Geen enkele bank legde afspraken vast voor verbetering van arbeidsomstandigheden en het tegengaan van onveiligheid en het gebruik van giftige stoffen
 • Delta Lloyd werkte niet mee aan het onderzoek.

undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • De vermogensbeheerder van Van Lanschot maakte een afspraak met een scheepsbouwer over verantwoorde sloop.
 • Rabobank Shipping scherpte haar beleid aan m.b.t. scheepssloperij t.a.v. screening en engagement en de beoordeling van financieringsaanvragen.
 • ING gaf aan dat het de scheepvaartbedrijven vragen stelde over sloop in relatie tot duurzaamheid, een dialoog startte met scheepvaartbedrijven waaraan zij leningen verstrekt, en dat zij aangescherpt beleid wil formaliseren en opnemen in haar instrumenten.
 • Delta Lloyd gaf enkele maanden na het uitkomen van het onderzoek aan dat het contact zocht met een scheepvaartbedrijf over sloop onder slechte omstandigheden in Azië en dat dit bedrijf ‘die praktijk terstond heeft stopgezet’.
 • In april 2013 organiseerde de Eerlijke Bankwijzer een leerbijeenkomst voor bankgroepen om de conclusies en aanbevelingen van het rapport nader te bespreken.

 Lees het persbericht en het onderzoek.

Hoe scoren banken op beleid?

Praktijkonderzoek ‘Nederlandse banken in de kledingsector’ (2010)

Op 30 september 2010 verscheen het praktijkonderzoek naar de investeringen van Nederlandse banken in kledingbedrijven die arbeidsrechten schenden, lage lonen betalen en slechte arbeidsomstandigheden hebben.

Achtergrond
In de kledingsector komen schendingen van arbeidsrechten, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden op grote schaal voor. Omdat de toeleveringsketens lang en complex zijn, hebben de meeste bedrijven in de kledingsector direct of indirect met deze problemen te maken.

Welke banken investeren in de kledingsector?

 • Acht van de elf grootste banken in Nederland scoren ‘matig’ tot ‘slecht’ als het gaat om de controle op de naleving van arbeidsnormen in de kledingsector.
 • Alle banken verstrekken leningen aan, of beleggen in, producenten van kleding en grote kledingwinkelketens.
 • SNS Bank werkte niet mee aan het onderzoek.
 • Aegon en Van Lanschot scoren allebei ‘onvoldoende’.
 • ING scoort voldoende en Triodos en ASN Bank ‘goed’.                                                                                                     undefined

Welke banken zetten stappen n.a.v. het onderzoek?

 • Tijdens een door de Eerlijke Bankwijzer georganiseerde leerbijeenkomst over dit praktijkonderzoek in juni 2011 gaven alle zes aanwezige bankgroepen aan meer inzicht te hebben gekregen in de materie en bereid te zijn om verbeteringen door te voeren in de investeringspraktijk.
 • De banken wilden afspraken vastleggen in overeenkomsten, een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen-scan instellen om klanten beter te kunnen beoordelen en (gezamenlijk) engagement richting kledingbedrijven initiëren.

 Lees het persbericht en het onderzoek

Hoe scoren banken op beleid?

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×