PO Bankinvesteringen in fossiele brandstoffen

2018

Leefbaar loon en vakbondsvrijheid

2016

Elektronica, mijnbouw & urban mining

2015

November 2018 verscheen het praktijkonderzoek naar de investerings- en financieringspraktijk van banken in fossiele brandstoffen dan wel duurzame energie.

Het beleid van de grote Nederlandse banken op vakbondsrechten en loon van werknemers in de kleding- en elektronicasector ziet er op papier goed uit, maar scoort in de praktijk op veel punten net een voldoende.

Op 3 september 2014 verscheen het praktijkonderzoek Elektronica, mijnbouw & urban mining. Hierin is onderzocht welke banken investeren in recyclingbedrijven en/of mijnbouwbedrijven. 

Praktijkonderzoeken overig

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×