127 resultaten

Belasting, vrouwen en klimaat blijven achter bij banken

13 dec 2018

Positieve ontwikkelingen, maar nog veel te verbeteren: dat is het beeld dat oprijst uit de nieuwe beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer. Vooral op de thema’s vrouwenrechten, belastingontwijking en klimaatverandering scoren de meeste banken nog...

ING publiceert eerste mensenrechtenrapport

10 dec 2018

Onlangs publiceerde ING haar eerste mensenrechtenrapport . Daarin staat op welke manieren de bank het risico loopt betrokken te raken bij schendingen van mensenrechten, en hoe ze met deze risico’s omgaat. ABN Amro bracht eerder een soortgelijk...

ABN Amro: geen woorden maar klimaatdaden!

05 dec 2018

Op 27 november publiceerde de Eerlijke Geldwijzer de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Still undermining our Future’. Helaas constateerden we dat vooral de grote banken nog steeds veel te veel investeren in klimaatontwrichtende fossiele...

ABN Amro, ING en Rabobank negeren mensenrechten

09 okt 2018

Drie Nederlandse grootbanken leenden miljarden aan vijf mijnbouw-, olie- en gasbedrijven die betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen. De bedrijven deden onvoldoende tot niets om de slachtoffers daarvan te compenseren. Uit nieuw...

Banken moeten samenleving, niet klant centraal stellen

18 sep 2018

Tien jaar na de financiële crisis is vrijwel iedereen er wel van overtuigd dat deze crisis bovenal een morele crisis was. Niet de klant stond centraal bij banken in VS en Europa, maar bonussen van bankiers. De enorme gevolgen van de crisis zijn...

Geen pagina's meer om te laden

Geen pagina's meer om te laden

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×