PageId: 23044

SVG: 6751

PNG: 10180

Oproep NGO's aan nieuwe topman ABN Amro

woensdag 22 april 2020

Vorm ABN Amro om tot dé klimaatbank! 

Van harte gefeliciteerd met uw benoeming als nieuwe CEO van ABN AMRO bank. U neemt het roer in handen op een heel moeilijk moment. De wereld kraakt onder de coronapandemie. Wij vragen u, vanwege de immense wereldwijde impact van ongecontroleerde pandemieën en de klimaatcrisis, om ABN AMRO klaar te stomen tot ‘pandemiebank’ en 'klimaatbank'.

De coronacrisis raakt iedereen, maar niet in gelijke mate. De gevolgen worden het sterkst gevoeld door ouderen, kleine bedrijven en ZZP-ers, werknemers met tijdelijke contracten, mensen zonder veel financiële reserves. Wereldwijd dreigen vooral arme dagloners in de steden het gelag te betalen, opeengepakt in krottenwijken. Ook miljoenen op drift geraakte vluchtelingen en migranten dreigen hard te worden geraakt. Ongelijkheid en armoede spelen een belangrijke rol of je kans hebt om deze pandemie ongeschonden door te komen.

De coronacrisis, zoals de meeste pandemieën, vloeit voort uit het een steeds intenser en grootschaliger exploitatie van dieren. Ecosystemen worden ontwricht voor de handel in wilde dieren. Regenwouden worden gekapt voor de productie van palmolie en soja en voor veeteelt. We moeten het belang erkennen van bescherming van biodiversiteit door de industriële productie van dieren en de commerciële handel in wilde dieren aan banden te leggen. Zo kunnen we de risico’s op nieuwe virusuitbraken beperken.

Op korte termijn kan uw bank een verschil maken in hoe we deze pandemie doorstaan. Door in te zetten op duurzaam herstel. Allereerst kunt u van de bedrijven die u financiert eisen dat zij hun werknemers zoveel mogelijk binnenboord houden en ondersteunen, ook die in toeleveringsketens. Zoals in de kledingsector, waarin ABN investeert. In Bangladesh zijn bijvoorbeeld al meer dan een miljoen fabrieksarbeiders ontslagen of met verlof gestuurd als gevolg van de grootschalige annulering van orders door kledingbedrijven vanwege de coronapandemie. De pijn die de crisis brengt mag niet enkel afgewenteld worden op werknemers. U kunt ook van bedrijven waarin ABN investeert eisen dat zij hun expertise mobiliseren ter bestrijding van de crisis. Spoor farmaceuten waarin de bank investeert aan dat zij kennis en technologieën die nuttig zijn voor preventie en behandeling van de coronapandemie en andere levensreddende medicijnen en vaccins openbaar en publiek beschikbaar maken, óók in arme landen.

Vervolgens kunt u een 'pandemische-risico-toets' invoeren voor alle leningen en beleggingen van ABN AMRO. U kunt bij iedere nieuwe investering controleren of een bedrijf voldoende bijdraagt aan een positieve impact voor mens en planeet. U kunt speculatieve valuta- en grondstoffenhandel stopzetten. U kunt de financiering van intensieve veehouderijen, soja- en palmoliebedrijven terugschroeven zodat we oerwoud behouden en gezondheid en welzijn van mens én dier worden bevorderd.

En dan de klimaatcrisis. Poolkappen en gletsjers smelten sneller dan ooit tevoren. Weerextremen als droogte en orkanen nemen toe, gevoed door de fossiele industrie. Volgens een VN-studie uit 2019 zijn kolen, olie en gas hoofdverantwoordelijk voor de klimaatcrisis en zit er een gapend gat tussen de klimaatdoelen van 'Parijs' en een productieoverschot van fossiele brandstoffen. ABN AMRO draagt hier nog steeds toe bij. Uit praktijkonderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer bleek dat 82% van alle leningen van ABN AMRO aan energiebedrijven naar fossiele energiebedrijven ging en dat ABN AMRO 643 miljoen euro leende aan oliebedrijven die boren in het fragiele noordpoolgebied. Zelfs als ABN zijn eerdere ambitie haalt en de leningen in duurzame energie dit jaar weet te verhogen naar een schamele 20%, gaan vijf jaar na 'Parijs' nog altijd 80% van ABN's energieleningen naar fossiele energiebedrijven. Dit kan zo niet langer.

Wij vragen u met klem om ABN AMRO om te vormen tot DE klimaatbank. Door doelen te publiceren en na te leven, gericht op een maximale temperatuurstijging van 1.5 graad, voor alle investeringen van de bank. Door investeringen in vieze bedrijven als olie- en kolenproducenten en handelaars versneld te stoppen. Door niet meer in zee te gaan met fossiele energiebedrijven die nu nog nieuwe kolenmijnen en olievelden willen exploiteren, teerzanden exploiteren, schaliegas winnen, in poolgebied naar olie of gas boren, of kolencentrales willen bouwen.

De wereld schreeuwt om banken en investeerders die de problemen van de wereld serieus nemen in plaats van verergeren. ABN kan zo'n bank worden door te kiezen voor duurzaam herstel. Wij wensen u veel wijsheid toe in uw nieuwe functie.

Peter Ras, projectleider Eerlijke Bankwijzer

Danielle Hirsch, directeur Both ENDS

Dirk Jan Verdonk, directeur World Animal Protection

Donald Pols, directeur Milieudefensie

Faiza Oulahsen, programmadirecteur Greenpeace Nederland

Johan Frijns, directeur BankTrack 

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×