Bankbeleid duurzamer, vrouwenrechten en aanpak belastingontwijking blijven achter

dinsdag 27 oktober 2020

Check hoe jouw bank scoort en stuur een klacht of compliment!

Het beleid op duurzaamheid van de grootste banken in Nederland, waaronder ABN Amro, ING en Rabobank, is de afgelopen twee jaar fors verbeterd. Dit geldt niet voor Van Lanschot. De Volksbank, met dochter ASN, en Triodos hebben ook anno 2020 het beste bankbeleid op duurzaamheid van alle onderzochte banken. Voor het eerst is ook fintech-bank Bunq opgenomen in de Eerlijke Bankwijzer. Het investeringsbeleid van de onlinebank is behoorlijk goed. De meeste banken moeten nog wel hun beleid verbeteren om belastingontwijking door klanten aan te pakken. Ook moeten ze meer doen aan de inzet voor vrouwenrechten. Het klimaatbeleid werd door een paar banken iets verbeterd, maar nog niet voldoende. Dit blijkt uit nieuw beleidsonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.


Welke banken voerden verbeteringen door?

  • ABN Amro haalde in totaal acht hogere scores door nieuw en beter beleid.
  • Rabobank verbeterde zijn beleid voor onder meer klimaat, mensenrechten en mijnbouw.
  • ING verbeterde beleid voor onder meer klimaat en mijnbouw. Het ING-beleid loopt nog achter op dat van ABN Amro en Rabobank voor onder meer wapens, mensenrechten, arbeidsrechten, gezondheid en olie & gas.
  • De Volksbank, die al zeer hoog scoorde, haalde zes hogere scores vanwege aangescherpt beleid.
  • NIBC verbeterde zijn beleid voor onder meer klimaat, mensenrechten en mijnbouw.
  • Triodos, die al zeer hoog scoorde, behaalde ook dit keer hogere scores vanwege aangescherpt beleid op diverse thema’s.

 Welke banken voerden nauwelijks verbeteringen door?
Van Lanschot voerde nauwelijks beleidsverbeteringen door.

Hoe doet nieuwkomer bunq het?
Bunq is een nieuwkomer in de Eerlijke Bankwijzer. Het investeringsbeleid van de onlinebank is behoorlijk goed. Voor twaalf thema’s en sectoren scoort Bunq een 8 of hoger, onder meer gezondheid, mensenrechten en natuur. Het vermogen van Bunq wordt belegd door verzekeraar en vermogensbeheerder a.s.r.

Belastingontwijking en vrouwenrechten

  • ABN Amro, ING, Rabobank, NIBC en Van Lanschot hebben nog onvoldoende beleid om belastingontwijking tegen te gaan. Zij vragen de bedrijven die zij financieren bijvoorbeeld niet om openheid over hun belastingbetalingen en over schikkingen met belastingautoriteiten. Daarnaast verwachten ze niet van bedrijven dat ze een systeem hebben om direct actie te ondernemen als medewerkers of toeleveranciers zich schuldig maken aan belastingontduiking. 
  • Van Lanschot, ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Triodos Bank schieten tekort in hun beleid op het gebied van vrouwenrechten. Dan gaat het specifiek om het aanpakken van discriminatie van vrouwen bij bedrijven waarin de banken investeren, het bevorderen van vrouwenparticipatie in de top van bedrijven, en het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

 

Klimaatbeleid iets beter 
Vijf banken krijgen hogere scores vanwege verbeterd klimaatbeleid in de afgelopen twee jaar. Maar scores blijven vaak nog matig. ABN Amro en ING zijn wel transparanter over de CO2-voetafdruk van een deel van hun zakelijke leningen. Verder ontwikkelde ABN Amro concrete reductiedoelstellingen voor de broeikasgasemissies van leningen aan energiebedrijven en vastgoed.Zes banken hebben echter nog geen, of volstrekt ontoereikende, doelstellingen om investeringen in fossiele energie, met name olie-en gasbedrijven, uit te faseren. Vier banken zijn ook nog niet transparant over hun aandeel in de broeikasgasemissies van alle bedrijven en projecten waarin zij investeren. De Volksbank en Triodos hebben veruit het beste klimaatbeleid: zij scoren beide een 9.

Check hoe jouw bank scoort en stuur een klacht of compliment!

Beleid versus praktijk
Op wapens, dierenwelzijn en mensenrechten scoren de meeste banken op papier wel goed, maar in de praktijk minder.
Naast beleidsonderzoeken publiceert de Eerlijke Bankwijzer ook praktijkonderzoeken. In 2020 betrof dit praktijkonderzoeken naar gendergelijkheid en investeringen in hoog-risicobedrijven in de Amazone en Cerrado. In 2021 zal de Eerlijke Bankwijzer onder meer nieuw praktijkonderzoek publiceren over de inzet van banken voor het klimaat.

Lees het persbericht en het onderzoeksrapport
Read the english news item

Lees de reactie Eerlijke Bankwijzer op verweer van Van Lanschot naar aanleding van publicatie 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×