PageId: 21957

SVG: 6751

PNG: 10180

Blog: Slecht scoren op maatschappelijke thema's kost banken reputatiepunten

dinsdag 19 november 2019

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is goed voor de reputatie van banken. Dat is de (volstrekt logische) uitkomst van een onderzoek van Laura Martens, masterstudente aan Tilburg University. Uiteraard is dit helemaal in lijn met de logica van de Eerlijke Bankwijzer. En nu is het dan ook wetenschappelijk vastgesteld.

Nog interessanter wordt het als we dieper het onderzoek in duiken. Een bank die relatief slecht scoort op het gebied van mvo, wordt afgestraft: de reputatie wordt slechter. Wanneer deze bank zijn mvo-beleid verbetert, en consumenten zijn daarvan op de hoogte, versterkt dit de reputatie. Kortom: achterblijvers hebben echt wat te winnen!

Maar voor banken die het al relatief goed doen, lijkt dit niet op te gaan. Hier geldt de wet van de verminderde meeropbrengsten. Als namelijk een bank die middelmatig scoort zijn mvo-beleid iets verbetert, leidt dat niet tot een betere reputatie bij de vierhonderd mensen die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd. Consumenten zijn dus vooral gevoelig voor negatieve uitschieters.

Toch kunnen banken met een krappe voldoende bepaald niet lekker achteroverleunen. Natuurlijk: voor veel consumenten zal het verschil tussen een 7 of een 8 op een bepaald mvo-thema niet zo relevant zijn. Maar beter beleid betekent wel dat een bank minder snel uitglijders maakt. En in de praktijk wordt het beeld van een bank vooral bepaald door misstanden die aan het licht komen. Ga maar na: ook al investeert een bank in honderd windmolenparken, dat ene schaliegasbedrijf is een smet op het blazoen. Daarom is de Eerlijke Bankwijzer ervan overtuigd dat álle beleidsverbeteringen belangrijk zijn, ook voor banken die al aardig scoren. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat verantwoord financieren en investeren mens en milieu sparen.

Laura Martens is het daarmee eens. In haar onderzoek benadrukt ze dat relatief laag scorende banken hun mvo-beleid zullen willen verbeteren om reputatieschade te voorkomen. ‘Als de al relatief goed scorende banken nog beter gaan scoren,’ schrijft Martens, ‘moeten de achterblijvers grotere stappen zetten om de concurrentie bij te houden.’ Dit resulteert in betere mvo-prestaties over de hele linie. Volgens Martens is het vooral voor de bancaire sector belangrijk om het goed te doen op mvo-gebied. Want: ‘Banken kunnen bepalen hoe ver klanten mogen gaan.’ Doordat banken kunnen selecteren welke bedrijven of activiteiten ze financieren, hebben ze een grotere invloed op de maatschappij dan andere soorten bedrijven.

Doordat de Eerlijke Bankwijzer laat zien hoe banken scoren op verschillende mvo-thema’s, kunnen consumenten banken met elkaar vergelijken. Dat maakt het voor een bank dus extra belangrijk om goed beleid te hebben, en goed voor de dag te komen op het gebied van bijvoorbeeld milieu, mensenrechten en transparantie. De Eerlijke Bankwijzer richt zich daarom op zowel het beleid als de praktijk van banken. Want papier is geduldig, maar het imago van een bank is kwetsbaar. En de slachtoffers van investeringen in ontbossing, wapenhandel of kinderarbeid, zijn nog veel kwetsbaarder. 

Lees het onderzoek van Laura Martens hier

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×