Nog steeds teveel geld van bankklanten in fossiele energiebedrijven

dinsdag 27 november 2018

 

Drie jaar na het Klimaatakkoord van Parijs financieren Nederlandse banken fossiele energie nog altijd veel fanatieker dan duurzame energie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. Het percentage fossiele energieleningen daalt weliswaar, maar nog lang niet genoeg om van een omslag te spreken. ABN Amro Bank en de ING Groep staken zelfs minstens net zo veel in olie-, kolen- en gasbedrijven als voorheen.

In totaal financierden de Nederlandse banken van begin 2016 tot en met eind 2017 procentueel minder fossiele energie dan in de jaren vóór het Klimaatakkoord van Parijs. Ging in 2013-2014 nog 81 procent van de energieleningen naar fossiele energiebedrijven, in 2016-2017 daalde dit percentage naar 74 procent. De leningen van de onderzochte banken gingen in 2013-2014 voor maar 19 procent naar duurzame energiebedrijven. In 2016-2017 steeg dit percentage naar 26 procent.

 

ABN Amro Bank
ABN Amro Bank leende in 2016 en 2017 voor maar liefst 3 miljard euro uit aan fossiele energiebedrijven, relatief veel meer dan in de periode 2013-2014. In die periode investeerde ABN Amro Bank nog 68 procent van zijn energieleningen in fossiele energiebedrijven, maar in 2016-2017 steeg dit naar 82 procent. De leningen aan duurzame energiebedrijven daalden van 32 procent van alle energieleningen in 2013-2014, naar 18 procent in 2016-2017.

ABN Amro is hiermee in dit onderzoek het slechtst beoordeeld van de zeven onderzochte banken. We roepen ABN Amro op om echt groen te worden. De bank zou de leningen aan de fossiele energiesector snel moeten afbouwen en de financiering van duurzame energiebedrijven fors vergroten.

ING Groep
Van de Nederlandse banken is ING Groep verrreweg de belangrijkste financier van fossiele energie. In 2016-2017 stak de bank een bedrag van 7 miljard euro in fossiele energiebedrijven, tegenover 1,6 miljard euro in duurzame energie. Hoewel het aandeel van fossiele energie in de energieleningen van ING Groep iets daalde – van 87 procent in 2013-2014 naar 83 procent in 2016-2017 – blijft het overgrote deel gericht op fossiele energie.

De Eerlijke Bankwijzer roept ING Groep op om snel te stoppen met de financiering van fossiele energiebedrijven en de financiering van duurzame initiatieven en bedrijven uit te breiden. Ook zou ING Groep uitvoering moeten geven aan haar recente voornemen om bedrijven waarmee zij zakendoet, in lijn te brengen met de Klimaatakkoord van Parijs.

Rabobank
Rabobank leende in 2016-2017, net zoals in 2013-2014, ongeveer evenveel uit aan fossiele als aan duurzame energiebedrijven. De bank stak in 2016-2017 zo’n 1,4 miljard euro in fossiele energiebedrijven, waarmee het percentage ‘fossiel’ in Rabobanks energieleningen steeg van 51 procent in 2013-2014 naar 55 procent in 2016-2017. De Eerlijke Bankwijzer vindt dat geldstromen naar gas-, olie- en kolenbedrijven snel moeten worden afgebouwd als de bank klimaatverandering echt serieus neemt. Financiering van duurzame energiebedrijven dient verder te worden verhoogd.

Overige banken
Van de andere onderzochte banken, belegden en leenden de Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank, net als in de vorige onderzoeksperiode, ook in 2016-2017 voor 100 procent in duurzame energiebedrijven. NIBC investeerde alleen in energiebedrijven die niet voorkomen in de lijst met onderzochte bedrijven.

Conclusie
Helaas wordt het geld van de klanten van banken vaak nog steeds grotendeels in de fossiele energie-industrie gestoken. Vooral de grote banken ING Groep en ABN Amro Bank blijven meer geld in gas-, olie- en kolenbedrijven steken dan in duurzame oplossingen zoals wind-, zon- en geothermiebedrijven.

Aanbevelingen
De onderzochte banken lenen meer geld uit aan duurzame energiebedrijven en de ontwikkeling van duurzame projecten. Maar zolang er ook nog volop geld in fossiele energiebedrijven wordt gestoken, ondermijnen banken de overgang naar een klimaatvriendelijke energievoorziening. De banken moeten daarom snel hun fossiele investeringen afbouwen.

Bekijk ook de verzekeraars
Naast banken werden in dit onderzoek ook zeven grote verzekeraars onder de loep genomen. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk ze hier.

Meer weten?

Lees hier het persbericht.

Lees de Two Pager of het rapport 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×