PageId: 20351

SVG: 6751

PNG: 10180

Banken lenen miljarden aan bedrijven beticht van corruptie

donderdag 21 februari 2019

 ABN Amro, ING en Rabobank leenden tussen 2014 en 2017 8,9 miljard dollar aan vier bedrijven die al jarenlang betrokken zijn bij corruptieschandalen in de mijnbouw- bouw- en oliesector. Daarnaast belegden Van Lanschot, ABN Amro en Rabobank in totaal voor 566 miljoen dollar in aandelen of obligaties van één of meerdere van deze bedrijven. Ook geven ze geen openheid over of zij deze bedrijven aangesproken hebben om een einde te maken aan corruptie. Dit blijkt vandaag uit het nieuwe praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer.

                           

Waarom is corruptie een probleem?
In veel landen worden in het zakenleven en binnen overheden giften uitgewisseld in ruil voor wederdiensten. Ze kunnen zich laten verleiden tot gunsten die slecht zijn voor het algemeen belang. Dit brengt grote risico’s met zich mee. De overheid loopt belastinginkomsten mis. Publiek geld komt in privéhanden, in plaats van te worden besteed aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg. Ook kan corruptie leiden tot onverantwoorde plundering van natuurlijke hulpbronnen als delfstoffen, hout en edelmetalen                       

Welke banken financieren bedrijven die betrokken zijn bij corruptieschandalen?

 • ABN Amro leende tussen 2014-2017 in totaal 2,6 miljard US dollar aan Gunvor, Shell en SBM Offshore. ABN Amro geeft geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
 • ING leende gedurende deze periode in totaal 3,5 miljard dollar aan de bedrijven Odebrecht, Gunvor, Shell en SBM Offshore. ING geeft geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
 • Rabobank leende 2,6 miljard dollar aan Gunvor en SBM Offshore. Rabobank geeft geen openheid over of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.
 • Van Lanschot belegde 394 miljoen dollar in aandelen in Shell en SBM Offshore. Ook geeft Van Lanschot geen openheid of zij deze bedrijven aangesproken heeft om een einde te maken aan corruptie.

 • Bij de Volksbank (ASN Bank en SNS Bank), NIBC en Triodos, zijn geen leningen aan of investeringen in deze bedrijven gevonden boven de drempelwaarde van 1 miljoen dollar in dit onderzoek.

 Om welke bedrijven en corruptieschandalen gaat het?

 • Gunvor wordt sinds 2012 onderzocht door de Zwitserse autoriteiten vanwege zorgen over corruptie in relatie tot een oliecontract in de Republiek Congo. De winsten die hiermee gemaakt werden zijn enorm en gingen ten koste van inkomsten voor de Republiek Congo. Uiteindelijk is hiermee minder geld beschikbaar voor publieke diensten als onderwijs, zorg en rechtspraak.
 • Shell is betrokken bij een corruptiezaak in Nigeria sinds 2011; deze zaak loopt nog steeds bij een Italiaanse rechtbank.
 • SBM Offshore is in de VS in 2017 beboet voor omkoping in vijf landen en maakte daarnaast in september 2018 afspraken in Brazilië in verband met een andere corruptiezaak.
 • Odebrecht kreeg in 2017 een grote boete vanwege diens centrale rol in één van de grootste corruptieschandalen ooit in Latijns-Amerika.

Wat kunnen banken doen om corruptie uit te bannen?

 • Banken kunnen de bedrijven waarin men investeert actief aanspreken om corruptie uit te bannen, met inbegrip van bovengenoemde bedrijven.
 • Banken kunnen eisen van bedrijven waarin men investeert dat deze open zijn over hun eigendomsstructuur en hun uiteindelijke begunstigden of eigenaren.
 • Banken kunnen open zijn over het aantal klanten en bedrijven waarmee men gesprekken voert over corruptie & wat de resultaten hiervan zijn.
 • Banken kunnen openheid te verschaffen over wat hun standaarden zijn om af te zien van een lening of investering als een bedrijf betrokken is bij corruptie.

Banken dienen grotere druk uit te oefenen op de bedrijven waarin zij investeren om corruptie te voorkomen en tegen te gaan. Als een bedrijf weigert om corruptie uit te bannen en jarenlang onvoldoende actie onderneemt tegen corruptie, moeten banken uiteindelijk hun investering stopzetten. Bovendien zouden banken transparant moeten rapporteren over hun inspanningen om corruptie aan te pakken bij bedrijven waarin zij investeren.

Lees het persbericht en het hele onderzoeksrapport.

 

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×