ABN Amro: geen woorden maar klimaatdaden!

woensdag 5 december 2018

Op 27 november publiceerde de Eerlijke Geldwijzer de resultaten van het praktijkonderzoek ‘Still undermining our Future’. Helaas constateerden we dat vooral de grote banken nog steeds veel te veel investeren in klimaatontwrichtende fossiele energiebedrijven. Onder meer ABN Amro stelde teleur: in 2016-2017 leende de bank voor maar liefst 3 miljard euro aan fossiele energiebedrijven. Dat was 82 procent van alle energieleningen van de bank. Geen conclusie om blij over te zijn dus. Niet voor ons en ook niet voor de financiële instellingen, zoals ABN Amro, die zeggen te willen verduurzamen.

ABN Amro ‘kan zich niet vinden’ in het onderzoek

De reactie van ABN Amro op het onderzoek was opvallend. Als enige bank deed ABN Amro het relatief fors slechter dan in ons vorige onderzoek, uit 2015. ABN Amro gaf op Twitter echter aan zich ‘niet te kunnen vinden in het de boodschap van ons persbericht en niet mee te hebben gewerkt aan het onderzoek’. Dat is spijtig. Het probleem is namelijk niet het onderzoek, maar de keuze van de bank om veel geld te steken in olie, kolen en gas. ABN Amro heeft bovendien de kans gekregen om te reageren op de conceptresultaten van het onderzoek.

Resultaten klip en klaar

Het onderzoekbureau Profundo baseerde zich voor dit onderzoek op openbaar beschikbare informatie. Leningen aan de meerderheid (75 procent) van de fossiele en groene energiebedrijven zijn zorgvuldig doorgespit. De resultaten voor ABN Amro zijn klip en klaar. ABN Amro voerde in de jaren na het Parijs-akkoord de investeringen in olie, kolen en gas veel sneller op dan die in zon, wind en geothermie. Dat is een gemiste kans. In De Volkskrant stelt ABN Amro in een reactie op ons rapport dat de duurzame investeringen van de bank gegroeid zijn. Natuurlijk is het mooi dat de duurzame energieportefeuille groeit. Wat ons onderzoek echter duidelijk maakt, is dat ABN Amro’s fossiele portefeuille nog harder groeit. Op die manier schiet het klimaat met de investeringen van ABN Amro niets op.

Windowdressing

Terwijl de Verenigde Naties aangeven dat we de inspanningen voor het reduceren van broeikasgasemissies moeten verdrievoudigen om de klimaatverandering onder de 2 graden te houden, stelt ABN Amro op haar website: ‘De duurzame energieportefeuille groeide in 2017 met 33% en die groei zal de komende jaren doorzetten. Onze ambitie is dat ruim 20% van het energieportefeuille in 2020 bestaat uit duurzame energieleningen.’ Over twee jaar gaat dus nog steeds 80 procent van de energieleningen van ABN Amro naar olie, kolen en gas. ABN Amro wil dat bereiken door te groeien in duurzame energie, maar helaas ook door gewoon door te gaan (‘te stabiliseren’) met olie en gas. 

Het roer om

De komende twaalf jaar wil Nederland de CO2-uitstoot halveren. Dat is hard nodig, maar het wordt ook hard werken. Er moet fors worden geïnvesteerd in energiezuinig vastgoed en duurzame energie. Laat ABN Amro daar nu net goed in zijn. Dus ABN Amro : gooi het roer om. Faseer fossiel uit en investeer in de toekomst: in duurzame energie en in zuinige woningen. Laat dat de bijdrage van de bank zijn aan het klimaatakkoord. Het gaat om onze kinderen en om de levens van al die mensen die nu al bedreigd worden door overstromingen, misoogsten en hittegolven.

Evert Hassink, woordvoerder Eerlijke Bankwijzer op het praktijkonderzoek Klimaat.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×