Reactie bankwijzer op klimaatbrief van banken- en pensioensector aan de tweede kamer

woensdag 28 juni 2017

Op 28 juni 2017, stuurden 13 CEO’s van banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen een brief naar alle fractieleiders in de Tweede Kamer met daarin voorstellen tot samenwerking om te komen tot een verdere vergroening van de samenleving. Verzekeraars staan er niet bij.

undefined

Uit de brief spreekt een duidelijke ambitie vanuit de financiële instellingen om het klimaatprobleem actief aan te pakken: “Eind 2015 heeft de wereldgemeenschap in Parijs afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de twee graden. Dat is noodzakelijk om een leefbare wereld door te geven aan volgende generaties. Het akkoord van Parijs spoort ons allen aan om te handelen. Ook onze financiële instellingen onderschrijven deze koers en willen een wezenlijke bijdrage leveren. (…) Nu de klimaatdoelen met wereldwijde instemming zijn vastgesteld, delen we allen in de verantwoordelijkheid om deze te realiseren.”

lees de blog 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×