Geldwijzer neemt afscheid van Dierenbescherming en verwelkomt World Animal Protection

maandag 18 september 2017

Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer nemen afscheid van de Dierenbescherming  en verwelkomen World Animal Protection als nieuwe coalitiegenoot

Na bijna acht jaar samenwerking nemen de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer afscheid van de Dierenbescherming. Vanaf 2010 heeft de Dierenbescherming zich samen met de partnerorganisaties ingezet om banken en verzekeraars ertoe te bewegen om duurzamer te investeren, en daarbij dus ook sterk rekening te houden met het welzijn van dieren. Herijking van de eigen prioriteiten in het licht van de noodzakelijke bezuinigingen is voor de Dierenbescherming aanleiding een pas op de plaats te maken; daarom draagt zij nu het stokje over aan World Animal Protection.

undefined

World Animal Protection (WAP) zal de Eerlijke Geldwijzer-coalitie versterken in haar streven om, met behulp van de consumenten, banken en verzekeraars verder te helpen verduurzamen en zij zal zich binnen het samenwerkingsverband uiteraard meer specifiek richten op het thema Dierenwelzijn. Waar de Dierenbescherming zich in haar werkzaamheden meer richt op (dieren in) Nederland, is de focus van World Animal Protection juist meer internationaal georiënteerd.

Dierenbescherming: bedankt!
De Eerlijke Geldwijzer bedankt de Dierenbescherming voor de actieve bijdrage in de afgelopen jaren. De samenwerking was altijd prettig en constructief. Het thema is bij banken en verzekeraars effectief onder de aandacht gebracht. Zij investeren veelal in bedrijven die met dieren werken en kunnen zo medeverantwoordelijk worden voor de wijze waarop er bij die bedrijven met dieren wordt omgegaan. Zij kunnen worden aangesproken op het gebrek aan beleid voor deze investeringen en/of het niet volgen van belangrijke duurzaamheidsstandaarden en –richtlijnen bij hun investeringskeuzes.


Onder de regie van de Dierenbescherming publiceerde de Eerlijke Bankwijzer enkele aansprekende rapporten over de daadwerkelijke investeringen van banken met impact voor dieren, bijv. in varkensboerderijen en in veetransportbedrijven. Vorig jaar publiceerde de Eerlijke Verzekeringswijzer  onder regie van de Dierenbescherming en i.s.m. Bont voor Dieren een alarmerend rapport over de beleggingen van verzekeraars in gerenommeerde modehuizen die nog steeds gebruik maken van bont. De Dierenbescherming vertrekt, maar blijft het werk van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer steunen, als officiële ‘Steunbetuiger’!

World Animal Protection: welkom!
De Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer zijn verheugd dat World Animal Protection de plek van de Dierenbescherming in de Eerlijke Geldwijzer-coalitie overneemt. World Animal Protection is wereldwijd één van de grootste organisaties die zich richt op de bescherming van dieren. Zij zet zich met name in voor het welzijn van wilde dieren, dieren in de vee-industrie, dieren in rampsituaties en (zwerf)honden. World Animal Protection biedt directe (nood)hulp, geeft voorlichting en lobbyt voor betere wetten en regels.

Net als de andere leden van de coalitie (Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib en PAX) gelooft World Animal Protection in de combinatie van druk én dialoog, van ondersteuning én actie - in de relatie met financiële instellingen. World Animal Protection ondersteunde al enkele jaren de algemene doelstelling van ‘de Eerlijke Wijzers’ en gaat aan de verwezenlijking daarvan nu zelf ook bijdragen, in het bijzonder vanuit het eigen werkterrein.

 

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×