ING, ABN Amro: stop betalingen aan Dakota oliepijpleiding en het bedrijf erachter. Luister naar de Sioux!

maandag 28 november 2016

Update 8 februari 2017

In de Amerikaanse staat Noord-Dakota voelen Sioux indianen zich bedreigd in hun voortbestaan. Dit vanwege de geplande aanleg van een oliepijpleiding door het gebied waar zij leven. ING Bank investeerde 120 miljoen dollar in de pijpleiding zelf en heeft in totaal voor 248 miljoen dollar aan financiering verstrekt aan de pijpleiding en de bedrijven erachter. Daarnaast financiert ABN AMRO een bedrijf uit de bedrijvengroep die de Dakota oliepijpleiding wil aanleggen, met 45 miljoen dollar. De Eerlijke Bankwijzer roept –met volle steun van de Sioux- beide banken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en alle investeringen in het project respectievelijk een bedrijf achter dit project stop te zetten. ING en ABN Amro: luister naar de Sioux en voorkom verdere schendingen van mensenrechten, culturele rechten en vervuiling van het milieu!

undefined

Vreedzame protesten neergeslagen 
In de afgelopen maanden is het vreedzame verzet van indianen en hun duizenden bondgenoten sterk toegenomen. In reactie hierop is fors geweld gebruikt door politie uit meerdere Amerikaanse staten, leden van de US National Guard en bewapende particuliere veiligheidsdiensten die werken voor bedrijven die betrokken zijn bij de aanleg van deze oliepijpleiding. Het willekeurige geweld, waarbij honden, rubber kogels en traangas werden ingezet, heeft al geleid tot honderden gewonden. Gearresteerde demonstranten zijn onderworpen aan een onmenselijke behandeling, zoals naakte opsluiting, zonder voedsel en in hondenkennels.

"Ze proberen ons pijn te doen", zei Arlana Curley van de Sioux-stam tegen de Britse krant The Guardian, "omdat we opstaan tegen de grote bedrijven."Reactie ABN Amro en ING 
Eerder in november vroegen we ING en ABN Amro om opheldering over hun investeringen in de Dakota (olie-) Pijpleiding. ABN Amro liet weten dat de bank niet de pijpleiding zelf maar alleen één van de bedrijven, Energy Transfer Equity, achter de Dakota Pijpleiding financieren. ABN Amro heeft de Eerlijke Bankwijzer laten weten dat zij de dialoog aan wil gaan met dit bedrijf over de problemen rondom de Dakota oliepijpleiding, en dit op 25 november ook in een verklaring  bevestigd. Op 2 febrauri liet ABN AMRO weten dat ze de financiering van het bedrijf achter de aanleg van de omstreden Dakota-oliepijpleiding  zullen stoppen als de aanleg van de pijp wordt doorgezet

ING gaf geen reactie op de mail die we stuurden maar gaf wel in een statement van 2 november aan dat de bank haar bezorgdheid heeft geuit, aanvullend onafhankelijk onderzoek laat doen en haar invloed zal gebruiken waar mogelijk om het proces tot een bevredigend resultaat voor alle betrokken partijen te brengen. ING heeft eveneens een nieuwe verklaring gepubliceerd, waarin de bank stelt dat het 2e deel van de lening van een aantal banken waaronder ING aan de omstreden Dakota Pijpleiding niet zal worden verstrekt 'omdat de definitieve route nog niet is bepaald en definitieve vergunningen nog (niet) zijn afgegeven.' Dit klinkt mooi, maar getuigt nog onvoldoende van het nemen van een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid: natuurlijk willen ING en andere banken niet de Amerikaanse wet overtreden! Dit heeft echter nog niets met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) te maken. ING dient geen verdere betalingen aan deze oliepijpleiding te doen zolang de problemen van de Sioux niet op een bevredigende manier zijn opgelost. MVO gaat veel verder dan enkel de wet volgen. 

Wat te doen?

De Eerlijke Bankwijzer roept – in afstemming met de Sioux indianen- ING en ABN Amro op om investeringen in de Dakota Pijpleiding en de bedrijven hierachter stop te zetten en eerst te luisteren naar de Standing Rock Sioux. De 4 eisen van de Eerlijke Bankwijzer aan banken, inmiddels gesteund door ruim 500 organisaties wereldwijd blijven dan ook onverminderd actueel. ING en ABN AMRO moeten meer doen om tegemoet te komen aan de oproep van de Sioux indianen in Noord-Dakota: stop bovenal iedere verdere betaling aan de pijpleiding en de bedrijven erachter totdat deze bedrijven de wens van de Sioux respecteren en beloven geen nieuwe pogingen te zullen doen om alsnog een oliepijpleiding door Sioux-gebied aan te leggen. Wat kunnen ING en ABN specifiek doen:

1. Alle verdere betalingen aan het project (ING) respectievelijk een bedrijf achter dit project (ABN Amro) per onmiddellijk stop te zetten en dit publiekelijk te communiceren;
2. Het doen van een dringende oproep, op zeer korte termijn, aan de betrokken bedrijven bij dit project om alle activiteiten voor dit project per onmiddellijk stop te zetten en niet te hervatten totdat alle openstaande kwesties zijn opgelost tot volle tevredenheid van de Standing Rock Sioux;  
3. In het geval er geen overeenstemming komt tussen betrokken bedrijven en de Standing Rock Sioux, en de bedrijven de aanleg van de pijpleiding willen doorzetten: terugtrekking uit het project (ING) en beëindiging van de relatie met de bedrijven achter de pijpleiding (ABN AMRO);
4. Publicatie van een openbare verklaring door de bank over welke stappen de bank exact heeft genomen om de mensenrechten, inclusief land- en waterrechten, van de Standing Rock Sioux in deze kwestie te helpen respecteren.

Besluit President Trump
Op 5 december werd bekend dat de regering van president Obama niet wil dat de Dakota Pijpleiding door Sioux - gebied wordt aangelegd. De nieuwe Amerikaanse president, Trump, heeft op 24 januari 2017 besloten de aanleg van de Dakota Access oliepijpleiding te hervatten. Het Republikeinse congreslid Kevin Cramer uit Noord-Dakota reageerde hierop als volgt: "I expect the Environmental Impact Study will be rescinded quickly, that the easement [to drill under Lake Oahe] will be ordered and issued, you know, maybe as early as Monday. And I would expect that Dakota Access could begin finishing that line within a week." Hiermee wordt het besluit van de Army Corps of Engineers onder president Obama, in december 2016, om de pijplijn niet door gebied aan te leggen dat van grote waarde is voor de Sioux indianen, teniet gedaan. Sioux hoofdman Dave Archambault II reageerde in een verklaring als volgt: "Americans know this pipeline was unfairly rerouted towards our nation and without our consent."

De Eerlijke Bankwijzer vindt het onacceptabel dat de aanleg van deze oliepijpleiding doorgang vindt zonder instemming van de Standing Rock Sioux. De Eerlijke Bankwijzer roept ING en ABN Amro op om nu een concrete vervolgstap te zetten en het niet te laten bij ‘bezorgdheid uiten’ en ‘aanvullend onderzoek laten doen’. Als de bedrijven achter de oliepijpleiding weigeren om eerst overeenstemming te krijgen met de Standing Rock Sioux, dan dienen beide banken hun financiering van het project respectievelijk een bedrijf achter dit project te staken.

In een nieuwe verklaring op 25 januari uit ING openlijk kritiek op de niet maatschappelijk verantwoorde reactie van de bedrijven achter de oliepijpleiding die ING financiert. Ook meldt ING dat het eind 2016 haar aandelen in bedrijven achter de Dakota oliepijplijn heeft verkocht. Dit zijn, positieve stappen, maar het is onvoldoende. De oliebedrijven publiceerden een publieke verklaring waaruit bleek dat men geen interesse had in het milieuonderzoek dat was aangekondigd onder de regering-Obama en geen stappen wilden nemen om de zorgen van de Sioux indianen weg te nemen. Tevens tekenden de bedrijven beroep aan tegen het milieuonderzoek - dit beroep werd in januari overigens door de rechtbank verworpen. Dialoog tussen bank(en) en oliemaatschappijen en het uitspreken van zorgen door ING heeft de Sioux helaas onvoldoende opgeleverd, en daarom is een concrete vervolgstap van ING nodig.

Beide banken kunnen hierbij actief zoeken naar clausules in hun contracten met de betrokken bedrijven waarop ze zich kunnen beroepen. Beide banken kunnen ook proberen samen te werken met andere betrokken banken om de druk op het project en de bedrijven erachter verder op te voeren. Beide banken kunnen verder een publieke verklaring publiceren waarin ze beloven dat ze –ten aanzien van projecten en bedrijven waar risico’s bestaan op schending van mensenrechten, culturele rechten en schade aan het milieu- voortaan enkel contracten zullen afsluiten waarin afspraken worden gemaakt over eerbiediging van sociale rechten en het milieu. Banken kunnen hierbij inspiratie putten uit het door hen zelf ondertekende mensenrechtenconvenant voor de bankensector, waarin onder meer staat dat ‘Depending on individual project circumstances include clauses on respecting human rights in loan contracts'.

Update 8 februari
De regering-Trump heeft de milieuvergunning afgegeven voor het omstreden project. Door het verstrekken van de lening aan de pijplijn is ING medeverantwoordelijk voor alle ellende die de pijplijn veroorzaakt. Het afgeven van de vergunning voor de Dakota Access Pipeline door de Amerikaanse overheid schendt de rechten van de Sioux-indianen die het gebied als hun traditionele leefgebied beschouwen en nergens over zijn geconsulteerd., Volgens hen levert het project grote risico’s op voor het drinkwater van de Standing Rock Sioux. Veiligheidsdiensten van de oliemaatschappijen achter de aanleg van de pijpleiding zijn de afgelopen maanden verantwoordelijk geweest voor grootschalig geweld tegen vreedzame protesten van de indianen. Greenpeace, Eerlijke Bankwijzer en Banktrack roepen  ING op om zich nu terug te trekken uit de financiering van de Dakota Access pijplijn.
Lees het persbericht 


Wat kun jij doen?

Ondersteun onze oproep aan ING en ABN Amro om betalingen aan de Dakota Pipeline respectievelijk de bedrijven hierachter stop te zetten totdat er een oplossing is gevonden die de steun krijgt van de Sioux indianen. Klik op de rode button en stuur je oproep naar ING en ABN Amro.

Thank you for submitting

Your message has succesfully been placed

×